politik
Inzoomad bild på ordet bank bland andra ord som är oskarpare.

Banker

Bankerna ska vara till för vanligt folk, inte bara för storföretagen. Därför har Vänsterpartiet lagt en rad förslag för att stärka kundernas ställning gentemot bankerna.

Vi vill till exempel att bankerna ska vara skyldiga att informera sina kunder när rabatter upphör och att bankerna ska redovisa sina upplåningskostnader för bostadslån så att de går lätt att jämföra. Allt fler banker har helt upphört med kontanthantering och på många ställen har bankomaten tagits bort när det lokala bankkontoret stängts ner. Det betyder att många människor har fått rätten till sina egna pengar begränsad. Vi menar att bankerna ska åläggas att upprätthålla en viss kontanthantering.

Finanskrisen 2007-2008 visade med all önskvärd tydlighet att regleringen av bankerna är bristfällig. Vänsterpartiet kräver en bankdelningslag som ska separera bankernas traditionella in- och utlåningsverksamhet från de mer spekulativa verksamheterna, och där samhället endast ska garantera de samhällsviktiga delarna i händelse av en ny finanskris.

Finanssektorn är också underbeskattad och därför har Vänsterpartiet drivit på regeringen att införa en särskild bankskatt. Vänsterpartiet har också lagt förslag på nya mål för den statliga banken SBAB. Istället för att avveckla sin utlåning till stora delar av landet borde SBAB komplettera marknadens bristande utlåning på landsbygden. Vidare vill vi stärka de lokala sparbankernas möjligheter att konkurrera med storbankerna och bidra till utvecklingen av det lokala näringslivet. Därför behövs lag- och regeländringar och även stöd till uppstart av nya sparbanker.

Vi tycker också att banker och institut som bidrar till skattesmitning och avancerad skatteplanering ska få sitt tillstånd indraget.

Dela den här sidan:

Kopiera länk