politik

Arbetstidsförkortning

Människor behöver få mer tid med familj och vänner, mer tid att hinna med livspusslet och fritiden. Vi behöver en hållbar arbetsmarknad där människor orkar jobba till pensionsåldern utan att slitas ut i förtid. Därför vill vi ha en generell arbetstidsförkortning med bibehållen lön – sex timmars arbetsdag. Det skulle också ge par bättre förutsättningar att leva jämställt.

Som ett första steg föreslår vi en nationell satsning som innebär att staten avsätter medel för att införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön på ett arbetsställe i varje kommun och landsting i Sverige. Satsningen kan ske inom till exempel barnomsorgen, sjukvården, äldreomsorgen och socialtjänsten och ska vara frivillig för kommuner och landsting. Arbetstidsförkortningen ska omfatta alla yrkeskategorier på arbetsstället med en maxgräns på 75 personer. Undantag kan göras för personer som har arbetsledande befattningar. Arbetstidsförkortningen kan också ske på en större enhet (exempelvis på ett sjukhus). Satsningen ska pågå i tre år för att sedan utvärderas. Utöver detta vill vi tillsätta en statlig utredning med uppdrag att belysa möjligheterna för en generell arbetstidsförkortning på hela arbetsmarknaden.

Läs även:

Riksdagsmotionen Arbetstidsförkortning (2021):

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/arbetstidsforkortning_H902460

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk