politik

Arbets­tids­förkortning

Vänsterpartiet vill ha sex timmars arbetsdag. Det skulle ge människor mer tid att vara med familj och vänner. Det skulle göra att man orkar mer och kan leva rikare liv med mer fritid. Med kortare arbetstid får vi ett mänskligare samhälle.

En arbetstidsförkortning skulle göra att fler orkar jobba till pensionsålder utan att slitas ut i förtid. Det skulle ge bättre förutsättningar för par att leva jämställt. En generell arbetstidsförkortning med bibehållen lön är ett avgörande steg i en progressiv och frihetsvidgande utveckling. Det är därför hög tid att påbörja övergången till sex timmars arbetsdag.

Som ett första steg föreslår vi en nationell satsning som innebär att staten avsätter medel för att införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön på ett arbetsställe i varje kommun och landsting i Sverige. Satsningen kan ske inom till exempel barnomsorgen, sjukvården, äldreomsorgen och socialtjänsten och ska vara frivillig för kommuner och landsting. Arbetstidsförkortningen ska omfatta alla yrkeskategorier på arbetsstället med en maxgräns på 75 personer. Undantag kan göras för personer som har arbetsledande befattningar. Arbetstidsförkortningen kan också ske på en större enhet (exempelvis på ett sjukhus). Satsningen ska pågå i tre år för att sedan utvärderas.

Läs även:

Riksdagsmotionen Arbetstidsförkortning
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/arbetstidsforkortning_H7021620

Dela den här sidan:

Kopiera länk