politik

Anställningstrygghet

Hundratusentals människor som lever i Sverige har otrygga arbeten. Värst drabbade av detta är unga, kvinnor och människor med utländsk bakgrund. Arbetslivet måste funka för alla människor. Därför vill Vänsterpartiet minska de otrygga anställningarna och stärka rätten till fast anställning. Att vara tidsbegränsat anställd innebär otrygghet.

Livet blir svårare att planera, ekonomin är osäker, det är svårt att teckna hyreskontrakt eller att låna pengar till en bostad. På arbetsplatsen befinner man sig i underläge och det är svårare att engagera sig fackligt. Otrygga anställningar ger helt enkelt otrygga liv. Det vill vi ändra på. Vi vill också stärka regleringen kring in- och uthyrning av arbetstagare och på sikt förbjuda bemanningsföretag. Vi vill ha en arbetsmarknad för alla – inte bara för chefer och storföretag.

Vänsterpartiet vill bland annat:

  • att allmän visstidsanställning avskaffas och att det i stället införs objektiva kriterier för när det är tillåtet med visstidsanställningar. Det ska krävas särskilda skäl för att anställa någon tillfälligt
  • att LAS ändras för att motverka hyvling av den anställdes sysselsättningsgrad, dvs. att arbetsgivaren ger de anställda färre arbetstimmar istället för att säga upp någon.
  • att det inte ska vara tillåtet att använda inhyrning för att tillgodose permanenta arbetskraftsbehov

En väl fungerande arbetslöshetsförsäkring är avgörande för individens trygghet, arbetsmarknadens omställningsförmåga och Sveriges konkurrenskraft. Vi och regeringen har tillsammans höjt ersättningsnivåerna i a-kassan och utökat rätten till deltidsstämpling. Vi driver på för ytterligare höjningar men regeringen har hittills sagt nej. Vänsterpartiet vill också förbättra den frivilliga arbetslöshetsförsäkringen och förstärka den allmänna grundförsäkringen. Samt införa en skattereduktion om 25 procent för avgift till a-kassan så att fler ska ha råd att vara med.

Dela den här sidan:

Kopiera länk