politik

Anställ­nings­trygghet

Att ha ett otryggt jobb leder till många problem. Det blir en stress att inte veta hur länge man får jobba kvar – kommer man att kunna betala hyran nästan månad?

Dessutom blir det svårt att få banklån, till exempel för att köpa en bostad. Ett otryggt jobb gör också att det blir svårt att säga ifrån på jobbet när det behövs, till exempel om det är en farlig arbetsmiljö eller om chefen beter sig dåligt. Många är hellre tysta i sådana situationer eftersom de blir rädda för att förlora jobbet, vilket drabbar både en själv och andra. Alla tjänar på att så många som möjligt har trygga jobb.

Men idag har allt fler arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden otrygga jobb. De mest osäkra anställningsformerna, som allmän visstidsanställning, har ökat kraftigt de senaste åren. Förskjutningen mot mer otrygga och osäkra former av anställningar har slagit särskilt hårt mot vissa branscher som vård och omsorg, hotell och restaurang samt handel. Unga, kvinnor och utomeuropeiskt födda är särskilt drabbade. De osäkra anställningarna leder till stress, ohälsa och lägre facklig organisering.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna vill nu, genom stora ändringar i lagen om anställningsskydd (LAS), försämra anställningsskyddet och försvaga arbetstagarnas trygghet ännu mer. Både arbetare och tjänstemän skulle drabbas. De förslag som har presenterats är mycket långtgående och slår mot anställningstryggheten i grunden – främst på små företag men även de som jobbar på företag med många anställda skulle få mycket otryggare jobb. Vänsterpartiet tänker inte acceptera det.

Vänsterpartiet vill istället minska de osäkra anställningarna och stärka anställningstryggheten. Sverige behöver fler trygga jobb, inte färre.

Vänsterpartiet vill bland annat:

  • att allmän visstidsanställning avskaffas och att det i stället införs objektiva kriterier för när det är tillåtet med visstidsanställningar. Det ska krävas särskilda skäl för att anställa någon tillfälligt.
  • att LAS ändras för att motverka hyvling av den anställdes sysselsättningsgrad, dvs. att arbetsgivaren ger de anställda färre arbetstimmar istället för att säga upp någon.
  • att tvåpersonsundantaget i LAS, som gör det möjligt för arbetsgivare med högst tio anställda att undanta två personer från turordningslistan vid uppsägningar p.g.a. arbetsbrist, tas bort.

Läs även:

Riksdagsmotionen En starkare arbetsrätt för ökad trygghet
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-starkare-arbetsratt-for-okad-trygghet-_H702149

Dela den här sidan:

Kopiera länk