politik

Äldreomsorg

Äldreomsorgen berör oss alla. Antingen är vi själva äldre och befinner oss i äldreomsorgen, vi kanske arbetar där, eller så kommer vi i många fall förr eller senare att hamna där.

För att alla – inte bara de som har råd att köpa privata tjänster ska få en värdig omsorg, behövs resurser i form av framför allt personal. Dessutom behöver vinstintressena i äldreomsorgen försvinna.

En bra äldreomsorg är inte bara en välfärdsfråga, det är också en viktig jämställdhetsfråga. Kvinnor är klart överrepresenterade både bland personal och bland de anhöriga som tar ett stort ansvar för äldre familjemedlemmar. En utbyggd och välfungerande äldreomsorg är en förutsättning för att kvinnor ska kunna delta fullt ut på arbetsmarknaden.

För att få en jämlik äldreomsorg behöver kommunerna tillföras tillräckliga resurser och arbetsvillkoren för äldreomsorgens personal förbättras. Därför har Vänsterpartiet drivit igenom en satsning på två miljarder kronor årligen för att stärka bemanningen. Tack vare Vänsterpartiet har även de generella statsbidragen till kommunsektorn ökats med tio vänstermiljarder årligen i permanent stöd.

Vänsterpartiet vill ta första stegen i att utveckla framtidens äldreomsorg. Förslaget omfattar en satsning på bättre mat inom äldreomsorgen, avgiftsfria trygghetslarm i hemtjänsten samt ökad personaltäthet och fortbildning inom äldreomsorgen. Därutöver ska även pengar avsättas till god arkitektur och utemiljöer.

Dela den här sidan:

Kopiera länk