sida

Höj garantipensionen!

Vänsterpartiet vill höja garantipensionen rejält samt se till att den blir inkomstindexerad.

 

 • Att förbättra garantipensionen är en de viktigaste åtgärderna för att lyfta Sveriges fattigpensionärer.
 • Garantipensionen är ett grundskydd i den allmänna pensionen som är till för den som haft låg arbetsinkomst under livet.
 • Det kan till exempel handla om människor har haft avbrott för sjukskrivningar och arbetslöshet, gått i pension tidigare p.g.a. att kroppen är utsliten av ett slitsamt jobb eller deltidsarbetat i inom yrken med låg inkomst.
 • För att kvalificera för garantipension som ensamstående måste inkomstgrundad pension vara lägre än 12 609 kronor i månaden.
 • Varannan kvinna som jobbat hela sitt yrkesliv får så låg pension att hon behöver garantipension.
 • Omkring 300 000 pensionärer lever under gränsen för relativt låg ekonomisk standard.
 • Inte i något annat land i Norden lever så många pensionärer i relativ fattigdom som i Sverige.
 • Eftersom garantipensionen är prisindexerad i stället för inkomstindexerad halkar de som mottar garantipension efter den övriga befolkningen.
 • Mellan det att garantipensionen infördes 2003 och fram till 2019 hade pensionärer med garantipension i genomsnitt en real inkomstökning på 15,7 procent i jämförelse med 44,6 procent för förvärvsarbetare.
 • För att åtgärda den stora klyfta som växt fram sedan 2003 krävs en rejäl höjning av garantipensionerna.
 • Vänsterpartiet menar att garantipensionen bör inkomstindexeras så att de som lever på garantipension inte halkar efter den övriga befolkningen ytterligare.
 • Förslaget innebär ökade inkomster för över 700 000 pensionärer. Fribeloppet i bostadstillägget bör höjas och inkomstindexeras på samma sätt så att den höjda garantipensionen inte försvinner genom minskat bostadstillägg.
 • Samtliga av de 713 000 pensionärer som har garantipension till någon del idag får ta del av hela Vänsterpartiets föreslagna höjning. Ytterligare en betydande andel med högre pensioner får höjd disponibel inkomst till följd av förslaget.