• Hem
  • Pensionerna mås...
pensionerna måste upp

Pensionerna måste upp

Det behövs rejäla höjningar av de lägsta pensionerna. 300 000 av Sveriges pensionärer räknas som fattiga. 40 procent av kvinnorna och 12 procent av männen har en allmän pension under 10 553 kronor i månaden före skatt. Det här är inte acceptabelt.
  • Människor som under ett långt liv haft låg inkomst eller avbrott för sjukskrivningar och arbetslöshet eller går i pension tidigare på grund av att kroppen är utsliten av ett hårt arbetsliv blir i dagens Sverige med stor sannolikhet fattigpensionärer. Om inte systemet ändras riskerar allt fler bli en allt större andel av framtidens pensionärer att bli fattiga. Systemet slår hårdast mot de som haft tunga arbetaryrken eller livssituationer som gjort det omöjligt att jobba heltid.
  • Vänsterpartiets långsiktiga önskemål är ett nytt pensionssystem som ger verklig ekonomisk trygghet vid arbetslivets slut. En sak som bör göras redan nu är att rejält höja garantipensionen. Garantipension är ett ekonomiskt grundskydd för den som haft låg arbetsinkomst under livet. Ungefär hälften av alla kvinnliga pensionärer mottar garantipension. De som lever på garantipension har i lång tid halkat efter den övriga befolkningen därför att garantipensionen är prisindexerad i stället för inkomstindexerad.
  • Vänsterpartiet vill att garantipensionen ska höjas rejält samt att den i framtiden ska inkomstindexeras. Just nu för Vänsterpartiet konstruktiva diskussioner med regeringen. Vår inställning är att en överenskommelse måste innehålla väsentliga förbättringar för de pensionärer i Sverige som har det sämst ställt.

Höjd garantipension

De pensionärer som har har det sämst ställt får så kallad garantipension. Den vill vi höja. Det är ett snabbt sätt att förbättra livet för landets många fattigpensionärer.

Läs mer

Är pensions-gruppen ett hinder

Ibland sägs att det inte går att ändra på pensionerna för att pensionsgruppen måste vara överens. Vi synar argumenten.

Läs mer

Pressträff

Pressträff där Nooshi Dadgostar kommenterar förhandlingarna med Magdalena Andersson (S).

Lön för mödan – så höjer vi pensionerna

Pensionsoron fortsätter växa. Nooshi Dadgostar, Byggnads Johan Lindholm och Lisa Gemmel från Katalys pratar om vad som är orättvist i det nuvarande pensionssystemet och hur pensionerna kan höjas. Samtalet ägde rum i maj 2021.

Pengar till hamburger­kedjor eller pensionärer?

Sverige är det land i Norden som har flest antal personer och högst andel personer som har mycket låga inkomster ifrån pensionen. Nooshi Dadgostar ställde frågan till Stefan Löfven vid statsministerns frågestund i oktober 2021.