Hoppa till huvudinnehåll

Inte till salu

– Vi har två val och en rolig valrörelse framför oss. Och allt går att knyta ihop, säger Jonas Sjöstedt.

Vilka var de viktigaste kongressbesluten, enligt dig?

–  Jag tycker att det viktigaste beslutet var att privatiseringar och vinster i välfärden ska vara vår stora profilfråga och att det fanns en stor samsyn om det. Vi har vunnit debatten och nu ska vi förändra verkligheten också. Det är dessutom en fråga vi kan driva på alla nivåer, kommunalt, i landstingen och på riksnivå.

–  Och sedan fanns det en stor enighet i regeringsfrågan. Att vi tycker att en röd-grön regering där vi ingår är den bästa regeringen. Men att vi inte regerar till vilket pris som helst. Vi fortsätter inte privatiseringspolitiken och vi vill inte se ett borgerligt parti i regeringen. Vi är inte till salu.

Fler viktiga beslut

–  Kongressen fattade också en del andra viktiga beslut, som gör oss starkare inför valet, tycker jag. Vi ska göra stora satsningar på kulturen och ha ett mål på en procent av statsbudgeten. Det gör oss till det i särklass mest ambitiösa partiet i kulturfrågan. Vi ska grundlagsskydda Public Service, och därmed se till att vi alltid har oberoende media av hög kvalitet.

–  Och vi ska lyfta arbetstidsfrågan, både i den politiska debatten och genom att fortsätta att lägga konkreta förslag.

Överlag tycker Jonas Sjöstedt att kongressen kändes väldigt optimistisk.

– Det märks att vi får nya medlemmar, vi har mycket stöd och vi gör bra saker i kommunerna. Många vänsterpartister är väldigt stolta över det.

Nu kommer två olika val, ett till EU-parlamentet och sedan nationella val. Hur får partiet ihop det?

–  Vi ska låta EU-parlamentsvalet och de nationella valen hänga ihop. Vi kommer att använda Inte till salu som vårt överbryggande tema i båda valen. Vi kan prata om privatiseringar och otrygga jobb i båda valen, så att folk känner igen sig. Vår nationella självständighet och demokrati är inte till salu. Vår valuta är inte till salu, vårt klimat är inte till salu. Vänsterpartiet låtsas inte heller vara kritiska bara före valet för att sedan sälja ut en massa saker, vi är pålitliga EU-kritiker och inte till salu….

EU-parlamentsvalet är en chans att trimma valorganisationen och argumenten, säger Jonas Sjöstedt.

Hur ser du på att LO-ledningen svajar i vinstfrågan?

– Jag tycker det är väldigt beklagligt och jag är faktiskt besviken. LO har ju spelat en viktig roll i debatten eftersom de tagit tydlig ställning mot vinstuttag, och nu blir man plötsligt väldigt otydliga. Det är synd eftersom de spelade en viktig roll, men också för att LO hade en riktig vinnarfråga, där man försvarade sina egna medlemmar. Skattepengar ska gå till hög personaltäthet och fasta anställningar, inte till privata vinster. Jag tycker att de gör ett misstag.

Hur ska V fortsätta jobba med välfärdsfrågan framöver?

–  Vi kommer att föra fram våra förslag till lagstiftning som gör att alla pengar till välfärden verkligen går dit. Det är det enda konkreta förslaget som ligger på bordet som kan lösa det här. Det ger oss ett speciellt ansvar.

–  Sedan måste vi koppla det här till verkligheten. Vi måste ha en skola vi kan lita på, som inte går i konkurs. Vi ska ha hög personaltäthet i äldreboenden, vi ska ha fast anställda med heltid i hemtjänsten. Vi ska bygga upp valmöjligheter för brukare och demokrati för personalen, utan privatiseringar. Det här kan också göras till en lokal fråga, säger Jonas Sjöstedt. Man kan lova att det privatiserade äldreboendet går tillbaks till kommunen eller tala om exakt hur vården kan göras bättre. Vi ska hela tiden utgå ifrån människors behov, inte vinstintresset.

Hur är det allmänna läget för partiet?

–  Det finns anledning att vara optimistisk. Vi har fått många fler medlemmar, nu är vi över 14 000, flera hundra nya kom bara runt kongressen, och vi ligger stadigt över det förra valresultatet. Men vår största tillgång är att vi har en tydlig valfråga som är starkt kopplad till Vänsterpartiet och att vi är tydliga i regeringsfrågan. Det mest populära regeringsalternativet är en rödgrön trepartiregering. Och det är bara vi som är tydligt för det. Den som inte vill ha borgerliga partier i regeringsställning har ett parti som de kan lita på till hundra procent och det är Vänsterpartiet.

–  Jag vill hälsa alla valarbetare att jag tycker det ska bli roligt med valrörelse. Jag ser verkligen fram emot att få komma ut i landet och vara med i arbetet, jag kommer att resa från Norrbotten i norr till Skåne i söder. Jag tror vi har alla möjligheter att stärka vänstern i Sverige och få bort regeringen Reinfeldt. Och det ska vi göra.

Text & Foto: Losita Garcia