Nyheter

Stoppa utbyggnaden av elkablar till Europa

Elpriset har under hösten och vintern varit rekordhögt. Det beror framför allt på elexporten till Europa. Regeringen måste omedelbart stoppa utbyggnadsplanerna av elkablar till Europa och skrota planerna på ett enhetligt elpris i EU.  Idag skriver Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiets näringspolitiska talesperson Birger Lahti på DN Debatt

Under hela hösten har elpriserna varit rekordhöga i södra Sverige. Att elen blir dyrare kalla vinterdagar är något de flesta räknar med, men när det svenska elpriset skenar och ständigt når nya rekordnivåer är det något som är fel i systemet.

Ute i Europa är elpriset konstant högt, där har man inte gjort sin läxa och ställt om energisektorn. Istället har dessa länder blivit beroende av rysk gas och när den tillgången stryps rusar elpriset. Nu vill regeringen skapa en gemensam elmarknad i EU med ambitionen om ett enhetligt europeiskt elpris. Blir det verklighet är de höga elpriserna i södra Sverige tyvärr bara en tragisk försmak av vad som väntar.

Vi är mitt uppe i en historisk omställning av industrin i Sverige. En rad industrier i norra Sverige planerar för att gå över till fossilfri produktion med ett kraftigt ökat elbehov som följd. När dessa industrisatsningar realiseras och Sverige blir till en stor nettoexportör av batterier, fossilfritt stål och järnsvamp riskerar norra Sverige att få en negativ elenergibalans.

De närmaste decennierna behöver vi därför göra en historisk ­ökning av elproduktionen och elnäts­kapacitet. Förutsättningarna för detta finns, men kräver omfattande statliga investeringar i stamnätet. Beräkningar visar att enbart elnätet kommer att behöva 500 miljarder kronor i investeringar under de närmaste 30 åren.

Dessutom är en kraftig utbyggnad av havsbaserad vindkraft tillsammans med en mer effektiv tillståndsprocess en förutsättning för att klara elförsörjningen framåt. Vi behöver också utveckla lagringskapacitet för bland annat vätgas för att på så sätt jämna ut toppar och dalar i elförsörjningen under året. Det svenska elsystemet behöver byggas robust och ha en god beredskap både för kalla vintrar och ökad elanvändning i samhället.

Ska alla dessa offentliga investeringar göras kan de inte i nästa skede rinna ut i elexport och subventioner av industrier i våra grannländer, där avkastningen framför allt hamnar som övervinster hos de exporterande elbolagen. Det är dags att ta tillbaka kontrollen över energipolitiken. Hushållen ska inte bli stående med notan när elnätet byggs ut, samtidigt som elföretagen stoppar vinsterna i egen ficka när svensk billig el exporteras.

Regeringen måste omedelbart stoppa utbyggnadsplanerna av elkablar till Europa och skrota planerna på ett enhetligt pris i EU. Hushållen ska inte i realtid behöva se lönen ätas upp av elräkningen. Industrin behöver en långsiktig och säker elproduktion för att kunna ställa om produktionen till fossilfritt. Det är dags att ta tillbaka kontrollen över energipolitiken.

Läs hela debattartikeln här.