Hoppa till huvudinnehåll

Vänstern i SKR

Styrelsen

Emil Broberg, ordinarie
070-622 87 07, [email protected]

Linda Fleetwood, ordinarie
070-265 64 25, [email protected]

Linda Jonsson, ersättare
073-815 43 57, [email protected]

Arbetsutskottet

Emil Broberg, ordinarie
Linda Fleetwood, ersättare

Förhandlingsdelegationen

Linda Fleetwood, ersättare
070-265 64 25, [email protected]

Beredningen för demokratifrågor

Mats Einarsson, ordinarie
0734-21 87 84, [email protected]

Beredningen för digitalisering

Mats Berglund, ersättare
[email protected]

Beredningen för kultur och fritidsfrågor 1 ordinarie
Parvane Assadbegli, ordinarie
[email protected]

Beredningen för primärvård och äldreomsorg

Eva Olofsson, ordinarie
031-14 31 06, [email protected]
Kajsa Fredholm, ersättare
[email protected]

Beredningen för samhällsbyggnad

Eva-Lena Öhman, ordinarie
[email protected]
Clara Lindblom, ersättare
076-868 57 67, [email protected]

Beredningen för socialpolitik och individomsorg

Emma-Lina Johansson, vice ordförande
[email protected]

Marita Johansson, ersättare
[email protected]

Beredningen för tillväxt och regional utveckling

Nicklas Lundström, ordinarie
[email protected]

Jörgen Benzler, ersättare
[email protected]

Beredningen för utbildningsfrågor

Anna Maria Romlid, ersättare
[email protected]

Sjukvårdsdelegationen

Sara Svensson, ordinarie
070-913 44 10, [email protected]

Revisionsdelegationen

Marianne Ericsson, ordinarie
076-180 79 21, [email protected]

Beredningen för EU-frågor

Samuel Gonzalez, ordinarie
[email protected]