Hoppa till huvudinnehåll

EU-parlamentet

Hemsida: http://eu.vansterpartiet.se/ Öppnas i nytt fönster


Malin Björk
Ledamot i The Left, Vänsterpartiets partigrupp i EU-parlamentet (länk: https://left.eu/).

Utskott:
Ordinarie ledamot i ENVI, utskottet för utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet.
Ersättare i LIBE, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor.
Ersättare i AFET, utskottet för utrikesfrågor.

Länk till Malins sida på EU-parlamentets sajt, där man kan följa hennes aktiviteter (plenumtal, skriftliga frågor till EU-kommissionen, rapporter m m):
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/124992/MALIN_BJORK/home

Elisabet Forssell
Kanslichef
[email protected]
+32 (0) 471 95 01 74

Lotta Narvehed
Pressekreterare
[email protected]
+32 (0) 498 44 31 40

Toivo Jokkala
Politisk rådgivare i klimat- och miljöfrågor
[email protected]
+32 (0) 470 96 83 39

Alina Anderberg
Politisk rådgivare i migrationsfrågor mm
[email protected]
+32 (0) 498 97 66 57

Hanna Gedin
Politisk rådgivare
[email protected]
+46 (0) 73 700 91 78

Linda Fleetwood
Politisk rådgivare i utrikespolitik, miljö och klimat mm
+32 (0) 492 53 15 65

Du kan också följa oss i sociala medier:
facebook.com/malin.bjork.961
Instagram: @malinbjork_eu
twitter.com/MalinBjork_EU

facebook.com/VansterpartietEU
twitter.com/VansterniEU
instagram.com/vansterpartieteu
Youtube: Vänsterpartiet i EU