sida

Valberedningen

Namnet efterföljs av distrikten som personen ansvarar för

Håkan Erikssonsammankallande
[email protected] : Skaraborg, Skåne

Mohibul Ezdani Khan, [email protected] : Värmland, Örebro

Grith Fjeldmose, [email protected]: Sjuhärad, Fyrbodal, Väst

Raphael Silnicki[email protected]: Gävleborg, Sörmland, Kalmar län

Johanna Sköld[email protected]: Dalarna, Uppsala län

Elinor Sundén[email protected]: Västmanland, Östergötland

Annika Sundström[email protected]: Västernorrland, Jämtlands län

Morgan Svensson[email protected]: Blekinge, Göteborg, Kronoberg

Jeanette Velander[email protected]: Norrbotten, Storstockholm

Kaj Raving[email protected]: Gotland, Jönköping

Anna Maria Romlid[email protected]: Västerbotten, Halland

Valberedningen nås även på: [email protected]