Persongalleri

Riksdagsgruppen

Christina Höj Larsen

Västernorrland Ersättare i socialförsäkringsutskottet, ersättare arbetsmarknadsutskottet

Birger Lahti

Norrbotten Ledamot i näringsutskottet, ersättare i miljö- och jordbruksutskottet