sida

Partikansliet

Vänsterpartiets centrala partikansli ligger i Stockholm med besöksadress Kungsgatan 84. Här jobbar ett fyrtiotal personer med politik, kommunikation och organisation.

Telefon, växel: 08-654 08 20
E-post: [email protected]
Postadress: Box 12660, 112 93 Stockholm
Besöksadress: Kungsgatan 84, Stockholm

Presstjänst
Till Vänsterpartiets presstjänst kan du som är journalist ringa för att få svar på frågor eller för att få kontakt med någon av våra politiker.
Telefon: 070-620 00 64 (sms fungerar inte)
E-post: [email protected]

Presskontakt till Nooshi Dadgostar:
Maria Carlsson, vik. pressansvarig hos Nooshi Dadgostar
Mobil: 076-816 53 68
E-post: [email protected]


Intern kontaktinformation

Talarförmedlingen
Till Talarförmedlingen kan du höra av dig om du vill ha hjälp med att hitta en vänsterpartistisk talare, föredragshållare eller seminariedeltagare. Vi tar emot förfrågningar både från externa arrangörer och våra egna partiföreningar. Om du är ute i god tid är chansen större att vi lyckas hjälpa dig.
E-post: [email protected]
Telefon: Gunnar Friberger 08-617 51 49

Partirådgivningen
Till Partirådgivningen kan du som medlem höra av dig med frågor kring allt som rör exempelvis våra stadgar eller hur man bör arbeta i partiföreningen eller fullmäktigegruppen. Det går också bra att be om råd om hantering av konflikter.
E-post: [email protected]
Gunnar Friberger, telefon: 08-617 51 49

Vänsterskolan
Till Vänsterskolan kan du höra av dig med frågor kring allt som rör Vänsterpartiets kurser och studieverksamhet.
E-post: [email protected]

Medlemsservice
Till Medlemsservice kan du höra av dig med frågor rörande vårt medlemsregister eller statistik kring våra medlemmar.
E-post: [email protected]
Telefon: 08-617 51 23, 08-617 51 25

Säkerhetsansvarig
Till Vänsterpartiets säkerhetsansvarige hör du av dig när du vill fråga något kring säkerheten vid ett arrangemang som du är ansvarig för eller när någon partimedlem blivit utsatt för hat eller hot.

Emil Persson, telefon: 073-049 63 00

E-post: [email protected]

Dataskyddsombud
Mats Einarsson, telefon: 070-622 16 66
E-post: [email protected]vansterpartiet.se

International Secretary
You can contact the International Secretary of The Left Party of Sweden.
E-mail: [email protected]
Telephone: Mikael von Knorring +46-8-617 51 16

Styrgruppen för kvinnors organisering  (kvinnonätverket)
Du som är internfeministiskt ansvarig i ditt distrikt eller annars vill boka en kurs till din partiförening eller ditt distrikt via styrgruppen är välkommen att skriva till e-post adressen nedan.
E-post: [email protected]

Webshopen
Från webshopen kan Vänsterpartiets partiföreningar beställa aktuellt material. Vänsterpartiets webshop hittar du här. Har du frågor eller synpunkter på webshopens innehåll, använd dig av kontaktuppgifterna nedan.
E-post: [email protected]
Martin Hedlund, telefon: 08-617 51 93

IT-support
Till IT-supporten kan du som medlem höra av dig med frågor som rör mailkonton, lokala webbsidor och it-frågor som rör medlemsregistret.
E-post: [email protected]


Central stab

Kalle Larsson, kanslichef
Arbetstelefon: 08-617 51 01, mobil: 072-216 57 71
E-post: [email protected]

Susanna Brolin, chef för politisk samordning och biträdande kanslichef
Mobil: 072-453 63 03
E-post: [email protected]

Sandro Scocco, chefsekonom
E-post: [email protected]

Mats Einarsson, ekonomiansvarig
Mobil: 070-622 16 66
E-post: [email protected]

Bwar Mert, administrativ sekreterare
Mobil: 072-223 58 29
E-post: [email protected]

Maya Ek, administrativ sekreterare
Mobil: 070-220 65 60
E-post: [email protected]

Lina Hultman, politisk sekreterare
Mobil: 072-206 59 26
E-post: [email protected]

Carl Hökby, IT-ansvarig
E-post: [email protected]

Margareta Rooth, politisk sekreterare
Arbetstelefon: 08-617 51 69, mobil: 070-513 84 51
E-post: [email protected]

Mia Wendalia, administrativ sekreterare
Arbetstelefon: 08-654 08 20
E-post: [email protected]

Thomas Sjöstrand, administrativ sekreterare
Mobil: 073-036 16 00
E-post: [email protected]

Jessica Nordh, samordnare
Mobil: 073-076 22 90
E-post: [email protected]


Enheten för kommunikation och utåtriktat arbete

Jenny Lindahl, kommunikationschef
Mobil: 072-556 61 46
E-post: [email protected]

Örjan Rodhe, pressansvarig
Föräldraledig

Maria Carlsson, vik. pressansvarig Nooshi Dadgostar
Mobil: 076-816 53 68
E-post: [email protected]

Hanne Wolden, pressekreterare för Nooshi Dadgostar
Mobil: 072-208 40 69
E-post: [email protected]

Oscar Nelson, pressekreterare för Nooshi Dadgostar
Mobil: 072-454 54 85
E-post: [email protected]

Claudia Mena, administrativ sekreterare
Mobil: 072-217 59 77
E-post: [email protected]riksdagen.se

Tommy Gabrielsson, pressekreterare
Mobil: 070-680 01 05
E-post: [email protected]

Hanna Löfqvist, pressekreterare
Mobil: 076-886 53 63
E-post: [email protected]

Åsa Mattsson, pressekreterare, redaktör Rött
Arbetstelefon: 08-786 63 61, mobil: 070-338 25 39
E-post[email protected] 

Josefin Nauri, pressekreterare
Mobil: 072-229 17 79
E-post: [email protected]

Anna Herdy, pressekreterare
Mobil: 073-593 33 86
E-post: [email protected]

Agnes Stuber, pressekreterare
Mobil: 070-152 57 50
E-post: [email protected]

Sam Carlshamre, pressekreterare
Mobil: 076-776 53 57
E-post: [email protected] 

Martin Thåström, pressekreterare
Mobil: 0721-55 76 87
E-post: [email protected]

Lina Hovling, pressekreterare 
Föräldraledig


Enheten för ledamotsstöd

Matilda Johansson, enhetschef
Föräldraledig

Anna Persson, tf enhetschef
Arbetstelefon: 08-786 50 04, mobil: 072-241 50 04
E-post: [email protected]

Kristina Boström-Carlbäck, administrativ sekreterare
Arbetstelefon: 08-786 55 66
E-post: [email protected]

Nils Brodin, politisk sekreterare 
Utrikes- och försvarsutskottsfrågor
E-post: [email protected]

Yasmine Carlsson, politisk sekreterare 
Bostad och EU-samordnare
E-post: [email protected]

Johan Dellensjö, politisk sekreterare
Arbetsmarknadsutskottets frågor
Arbetstelefon: 08-786 55 54, mobil: 072-527 55 54
E-post: [email protected]

Peter Ekelund, politisk sekreterare
Miljö- och jordbruksutskottets frågor
Arbetstelefon: 08-7864824, mobil: 072-523 79 02
E-post: [email protected]

Jan Gustafsson, politisk sekreterare
Finansutskottets, skatteutskottets frågor samt budgetfrågor
Arbetstelefon: 08-7864565, mobil: 072-225 57 56
E-post: [email protected]

Åsa Johansson, politisk sekreterare
Socialutskottets frågor
Arbetstelefon: 08-786 50 68
E-post: [email protected]

Tove Liljeholm, politisk sekreterare
Gruppledning, förtroenderåd, riksdagsgrupp och budgetgrupp
Mobil: 073-816 64 70
E-post: [email protected]

Jill-Marie Linder, administrativ sekreterare
Arbetstelefon: 08-786 59 28
E-post: [email protected]

Elin Melander, politisk sekreterare
Utbildningsutskottets och civilutskottets frågor (ej bostadsfrågor)
Arbetstelefon: 08-786 52 44, mobil: 070-526 52 44
E-post: [email protected]

Gustav Olofsson, politisk sekreterare
Socialutskottets frågor
Arbetstelefon: 08-786 53 74, mobil: 070-696 53 74
E-post: [email protected]

Kristin Olofsson, politisk sekreterare
Kulturutskottets och näringsutskottets frågor
Mobil: 073-836 53 16
E-post: [email protected]

Maria Mustonen, politisk sekreterare
Trafik- och energifrågor
Arbetstelefon:08-786 40 66, mobil: 072-212 40 66
E-post: [email protected]

Marcus Obligado, politisk sekreterare
Hälso- och sjukvårdsfrågor
Arbetstelefon: 08-786 40 51
E-post: [email protected]

Olle Svahn, politisk sekreterare
Socialförsäkringsutskottets frågor
Arbetstelefon: 08-786 59 49 , mobil: 073-078 60 77
E-post: [email protected]

Anastasia von Born, politisk sekreterare
Justitieutskottets och konstitutionsutskottets frågor
Arbetstelefon: 08-786 58 08, mobil: 072-706 58 08
E-post: [email protected]


Enheten för organisation och studier

Emil Persson, organisationschef 
Mobil: 0730-496 300
E-post: [email protected]

John Hörnquist, biträdande organisationschef 
Mobil: 070-240 49 97
E-post: [email protected]

Hanna Cederin, politisk sekreterare
Arbetstelefon: 08-617 51 50, mobil: 070-273 12 18
E-post: [email protected]

Berit Dahlström, politisk sekreterare
Arbetstelefon: 08-617 51 23, mobil: 072-217 57 23
E-post: [email protected]

Björn Öberg, politisk sekreterare
Arbetstelefon: 070-214 07 66
E-post: [email protected]

Helene Ekberg, administrativ sekreterare
Arbetstelefon: 08-617 51 25
E-post: [email protected]

Féline Flodin, politisk sekreterare
Arbetstelefon: 08-617 51 30
E-post: [email protected]

Martin Hedlund, politisk sekreterare
Arbetstelefon: 08-617 51 93
E-post: [email protected]

Gunnar Friberger, politisk sekreterare
Arbetstelefon: 08-617 51 49
E-post: [email protected]

Shawn Goodell, politisk sekreterare 
Mobil: 070-420 83 08
E-post: [email protected]

Lisa Rasmussen, politisk sekreterare
Arbetstelefon: 08-617 51 11, mobil: 072-736 63 04
E-post: [email protected]

Niels Stöber, politisk sekreterare
Mobil: 070–539 94 63
E-post: [email protected]

Gunnar Westin, politisk sekreterare
Arbetstelefon: 08-617 51 65, mobil: 072-221 55 65
E-post: [email protected]

Mikael von Knorring, internationell sekreterare
Arbetstelefon: 08-617 51 16
E-post: [email protected]