sida

EU-parlamentet

Hemsida: http://eu.vansterpartiet.se/


Ledamot

Malin Björk

Viceordförande i GUE/NGL  (Förenade Europeiska Vänstern/ Grön Nordisk Vänster) Vänsterpartiets partigrupp i Europaparlamentet

Adress:
European Parliament
WIB 02M089
Rue Wiertz
B-1047 Brussels
Belgium

E-post: [email protected]
Tel Bryssel: +32(0)2 28 45374
Tel Strasboug (sessioner enbart): +33(0)3 88 1 75374

Utskott ordinarie:
FEMM  – Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
LIBE – Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Länk till Malin sida på EP där man kan följa hennes aktiviteter (tal i plenum, frågor skickade till kommissionen, rapporter mm):
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124992/MALIN_BJORK_home.html


Politiska sekreterare

Berit Dahlström
Politisk sekreterare med ledning- och samordningsansvar
E-post: [email protected]
Mobil: +32 498 11 86 54
Kontoret Bryssel: +32 2 283 73 74
Kontoret Strasbourg: +33 88 17 73 74

Lotta Narvehed
Pressekreterare
E-post: [email protected]
Kontoret: +32 2 283 73 74
Mobil: +32 498 44 31 40

Stellan Hermansson
Politiskt sakkunnig
Svensk mobil: 070 299 70 79
E-post: [email protected]

Nazanin Sepehri
Politiskt sakkunnig i migrationsfrågor
E-post: [email protected]

Azadeh Jafari
Politisk rådgivare i jämställdhetsfrågor
Tel: +32 2 284 20 43
E-post: [email protected]