sida

Handlingar till kongressen

Här hittar du alla handlingar till kongressen. På valårskongressen kommer vi främst att diskutera förslaget till valplattform som nu har skickas ut för motionsbehandling.