sida

Kallelse till kongressen samt övriga dokument

Här hittar du kallelsen till kongressen med viktig information om t ex datum då motioner ska vara inskickade, valordning för kongressombudsval, nomineringsanmodan osv.