sida

Information om kongressen 2020

Hur ska kongressen genomföras?
Kongressen kommer att genomföras som en tvådagarskongress i en modifierad och delvis digital form 31/10-1/11. Ombuden kommer att samlas på olika platser i landet i grupper färre än 50 personer och där restiden för de flesta ombud inte kommer att överstiga 2 timmar. Alla ombudssamlingarna är uppkopplade med varandra och det är på detta sätt kongressen kommer att genomföras. Ombud som tillhör en riskgrupp har möjlighet att delta på kongressen hemifrån.

Vad ska kongressen behandla?
Kongressen föreslås behandla motioner som berör strategidokumentet och stadgemotioner rörande kongressens val samt partistyrelsens förslag till stadgeändringar där inga motioner föreligger. Följande motioner kommer därmed att behandlas: E1-E37, C2, D4-D6, D18-D21, D23, motionerna hittar ni på kongresshemsidan. Partistyrelsens svar på ovan nämnda motioner kommer att skickas ut så snart som möjligt.

Kongressen kommer också att välja ny partiledare och en ny partistyrelse samt förrätta övriga val som tillhör en kongress, behandla verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse samt frågan om ansvarsfrihet.

Vad händer med övriga dokument?
Vad gäller förslaget till nytt partiprogram med tillhörande motioner så har partistyrelsen beslutat att det ska antas på nästa ordinarie programkongress 2024. Programkommissionen har besvarat samtliga motioner och de kommer att publiceras innan kongressen. Detta medför att den programkommission som väljs på kongressen 31/10-1/11 har ett reviderat programförslag att arbeta vidare med men fram till programkongressen 2024 gäller nuvarande partiprogram.

Partistyrelsen har vidare beslutat att stadgemotioner som ej berör kongressens val föreslås läggas till handlingarna samt att övriga motioner som inte tillhör kategorierna ovan föreslås att de hänskjuts till den tillträdande partistyrelsen.

Parentation
Inför kongressen vill partikansliet få förslag på kamrater som ska nämnas under kongressens parentation. Det handlar alltså om partimedlemmar som avlidit sedan den förra kongressen. Skicka in namn samt några rader med information om varje person till [email protected] senast 5 oktober

Åhörare
På ombudssamlingarna kommer inga andra än tjänstgörande ombud, eventuella ledsagare, eventuella journalister enligt särskild överenskommelse samt de funktionärer som sköter teknik och annat praktiskt att få befinna sig. Övriga är välkomna att följa kongressen via webben.

Press
Ett presscenter kommer att finnas på Hotell Malmen vid Medborgarplatsen i Stockholm. Ansökan om ackreditering sker här. Kontakta Vänsterpartiets presstjänst vid frågor,  070-620 00 64.

Kongressinsamling
Årets kongressinsamling går till organisationer som försvarar rätten till abort i Polen. Läs mer här.