sida

Handlingar till kongressen

Handlingar till kongressen

Här hittar du alla partistyrelsens förslag som ska behandlas på kongressen. 

Framtidskommissionens slutrapport

Det här är Framtidskommissionens slutrapport. Framtidskommissionen bestod av nio ledamöter, som utsågs av partistyrelsen för att gräva ordentligt i hur Vänsterpartiet fungerar – och vad vi skulle kunna göra bättre.

Slutsatserna av det arbetet syns framförallt i förslaget till strategidokument, som kommer behandlas av kongressen. Den här rapporten ger en bakgrund till hur tankarna har gått. I en del fall föreslår vi också kommande partistyrelser att följa upp strategidokumentet med en del specifika åtgärder. Slutrapporten behandlas inte av kongressen, utan är till för att läsas och tänkas kring av alla som vill vara med och utveckla Vänsterpartiet.

Vi hoppas att den ger en bra grund för diskussionerna om de vägval vi står inför i Vänsterpartiet!

Med vänliga hälsningar,
Framtidskommissionen

Referensdokument till kongressen

Vad gäller förslaget till nytt partiprogram med tillhörande motioner så har partistyrelsen beslutat att det ska antas på nästa ordinarie programkongress 2024.

Programkommissionen har besvarat samtliga motioner och de kommer att publiceras innan kongressen. Detta medför att den programkommission som väljs på kongressen 31/10-1/11 har ett reviderat programförslag att arbeta vidare med men fram till programkongressen 2024 gäller nuvarande partiprogram.

Partistyrelsen har vidare beslutat att stadgemotioner som ej berör kongressens val föreslås läggas till handlingarna samt att övriga motioner som inte tillhör kategorierna ovan föreslås att de hänskjuts till den tillträdande partistyrelsen.