sida

Handlingar till kongressen

Här hittar du alla partistyrelsens och programkommissionens förslag som ska behandlas på kongressen, kallelsen med viktig information om t ex datum då motioner ska vara inskickade, valordning för kongressombudsval, nomineringsanmodan osv.