sida

Handlingar

Senast inkomna handlingar:

Valberedningens förslag till EU-lista (uppdaterad)
Kongressuttalande (färdigt) – uppdaterad 11 jan
Samtliga nominerade till kongressens val (pdf) – uppdaterad 10 jan
Rättelser och förtydliganden, motioner & motionssvar (uppdaterad 10 jan)


 

Kallelse till kongressen
Kallelsen innehåller viktiga datum inför kongressen, information om förhandsnomineringar och riktad information till distrikten angående ombudsavgift och val av kongressombud. Som bilaga till kallelsen finns partistyrelsens beslut om beredningen av kongressens val av valberedning.

Manual för kongressystemet
I denna manual finns instruktioner för hur du begär ordet, yrkar och deltar i omröstningar genom kongressystemet. Den bör läsas efter att man läst igenom kongressformalian som sedan tidigare finns tillgänglig på kongresshemsidan. Systemet fungerar med i princip alla bärbara datorer och surfplattor som har trådlös nätverksuppkoppling.

Reseinformation

Val och valberedning

Partistyrelsens förslag till kongressformalia

Partistyrelsens förslag till funktionärer
Ordföranden, kongressekreterare, justerare, rösträknare, redaktionskommitté

Kongresshandlingar, tips och trix
Till denna kongress trycker vi inte upp några häften, alla handlingar kommer istället att finnas tillgängliga digitalt. För att detta ska fungera med många olika typer av datorer har vi valt att använda oss av pdf-format som går att läsa på i princip alla idag tillgängliga datorer och surfplattor. Här följer instruktioner för vilket program som behövs, hur du laddar ner filerna och en del tips och tricks om hur du kan göra markeringar i dokumenten på samma sätt som du skulle ha gjort i ett tryckt häfte.

Motioner & motionssvar

Verksamhetsberättelse för Vänsterpartiet
Innehåller även rapporter från riksdagsgruppen och EU-parlamentet

Ekonomisk redovisning till kongressen
Innehåller ekonomisk berättelse, resultat-och balansräkning

Revisionsberättelser

Preliminär tidsplan för Vänsterpartiets Kongress

Programkommissionens rapport till kongressen

Striden om tiden
En rapport från partistyrelsens arbetsgrupp för arbetstidsförkortning.

Partistyrelsens förslag till kongressuttalanden inför riksdagsvalet
Förslaget till uttalande är styckenumrerat för att förenkla motionsskrivandet

Ett land som byggs med omtanke och medmänsklighet är i grunden starkare än ett land där girigheten får råda. Sverige var en gång ett exempel på att omtanke och rättvisa var starka drivkrafter för välfärd och arbete åt alla. Idag saknar vi både jobben och välfärden. Vi var ett land som stod för jämställdhet, solidaritet med fattiga länder och en framsynt miljöpolitik. Från att ha varit världens mest framstående välfärdsstat är vi nu ett land där otryggheten och osäkerheten ökar, på grund av att regeringens politik för att riva ner den trygghet som generationer byggt och förlitat sig på. Med riskkapitalets bästa för ögonen håller välfärdssamhället på att bli ett risksamhälle.

Partistyrelsens förslag till kongressuttalande inför EU-valet
Förslaget till uttalande är styckenumrerat för att förenkla motionsskrivandet

EU är i kris. Miljoner människor drabbas av arbetslöshet och fattigdom. Hundratusentals tvingas emigrera för att kunna försörja sig och sina familjer. EU:s politik är en viktig orsak till den djupa ekonomiska krisen. EU:s gemensamma valuta Euron tvingar länder att föra en ekonomisk politik som inte passar dem. EU:s avreglering av finanssektorn har bidragit till omfattande finansiell spekulation. När banker och finansföretag gör förluster sänds notan till skattebetalarna. EU tvingar krisländerna att skära ner välfärden och försämra arbetsrätten. Denna politik har gjort krisen djupare. I krisens spår växer högerextrema krafter som hetsar mot invandrare och hbtq-personer. Kvinnors rättigheter försämras och årtionden av kamp för jämställdhet i Europa håller på att raseras. Det är vänsterns uppgift att bekämpa dessa mörkerkrafter.

Partistyrelsens förslag till stadgeändringar

Ombudsfördelning till kongressen

Partistyrelsens förslag till dagordning för kongressen

Motioner och beslut från kongressen 2012