• Hem
  • Jordbruk och ma...
sida

Jordbruk och mat

EU:s jordbrukspolitik är dyr, ineffektiv och dålig för klimatet. Vänsterpartiet menar att systemet måste byggas om så att det inte bara gynnar storbönder och köttproduktion.

Jordbrukspolitiken har länge varit ett av EU:s sorgebarn. Den kostar oerhört mycket och bidrar till resursslöseri, snedvriden konkurrens, överproduktion och miljöförstöring. Vänsterpartiet vill i grund och botten att jordbrukspolitiken ska skötas av länderna själva. Då kan också EU-avgiften minska.

Det krävs en aktiv politik för att garantera tillgången till nyttig och bra mat för alla och för att stödja och utveckla ett hållbart jordbruk. Köttproduktionen måste minska och både grödor och produktionsmetoder måste vara hållbara. EU:s köttsubventioner ska avskaffas. Vänsterpartiet vill se en europeisk grön investeringsbank som kan underlätta omställningen till ett hållbart jordbruk.

Läs även:
Intervju med Jonas Sjöstedt om EU:s jordbrukspolitik