sida

Järnväg

För att stoppa klimatförändringarna i tid måste vi i grunden ändra vårt transportsystem. Ett av de viktigaste bidragen vi kan göra är att ställa resande från flyg till tåg, och där har EU en stor roll att fylla.

En central del av Vänsterpartiets klimatpolitik är en kraftig utbyggnad av tågnätet, både i Norden och runt om i Europa. Vi vill ha samordnade tidtabeller och fler nattåg genom Europa. För att lyckas med det vill vi inrätta en särskild fond som ska bekosta järnvägsutbyggnad och satsningar på snabbtåg mellan Europas huvudstäder. För att ställa om våra sätt att resa vill vi också avskaffa de stora skattesubventioner som idag finns för flygbränsle, och dessutom införa en speciell flygskatt på europeisk nivå.

För Vänsterpartiet som socialistiskt parti är det samtidigt självklart att klimatomställningen måste genomföras på ett rättvist och jämlikt sätt. Den flygskatt vi förespråkar ska därför vara progressiv, så den som flyger mest också betalar mest.

Läs även:
Billigare och bättre tåg för alla – dyrare flyg för några