• Hem
  • Handelspolitik
sida

Handelspolitik

EUs handelspolitik är skräddarsydd för storföretagens intressen, men gör inget för att minska den globala ojämlikheten. Vänsterpartiet kräver en rättvis handelspolitik som sätter hållbarhet, rättvisa och jämställdhet i fokus.

Vänsterpartiet är naturligtvis inte i sig motståndare till handel mellan länder. Handelsavtal som Ceta, TTIP och Jefta har dock tvingat in länder i en handelspolitik helt på de rika ländernas villkor. Avregleringar och avskaffade skyddstullar ligger inte i fattiga länders intresse. Tvärtom har de flesta länder som lyckats utveckla sina ekonomier gjort det tack vare ett visst mått av statsstöd.

Dessa senaste handelsavtal hotar dessutom att underminera själva demokratin, eftersom de innehåller undantagsregler och specialdomstolar som skyddar storföretag medan de kringskär ländernas möjlighet att bedriva progressiv social, ekonomisk eller miljöpolitik. Detta kommer Vänsterpartiet aldrig att acceptera. Istället kräver vi en handelspolitik som tar hänsyn till de fattiga länders och utsatta gruppers intressen, och som utgår från respekt och skydd för de ekologiska systemen, och för allas rätt att demokratiskt bestämma över sin framtid.

Läs även:
EU:s handelspolitik gynnar multinationella storföretag