sida

Feminism

Vänsterpartiet var det första partiet som kallade sig feministiskt, och vi är och förblir den ledande kraften för att försvara och utvidga kvinnors rättigheter i EU.

De senaste åren har högerextrema och kvinnofientliga krafter i Europa gång på gång försökt försämra kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter. Genom EU-parlamentets jämställdhetsutskott har Vänsterpartiet varit drivande i att bekämpa den utvecklingen, i att bygga en majoritet mot mäns våld mot kvinnor och till stöd för den svenska sexköpslagen.

Tack vare vår och feminismens relativt starka ställning i Sverige kan Vänsterpartiet ge spela en avgörande roll i att skydda kvinnors rättigheter runt om i Europa. Men vi nöjer oss inte med att försvara det vi uppnått: vi kräver att EU tar krafttag för att försvara kvinnors ekonomiska villkor, och för att EU ska använda sitt bistånd för att stödja organisationer som kämpar för aborträtt runt om i världen.

Läs även:
Vänsterpartiet: Vi flyttar fram de feministiska positionerna

Vänsterpartiet får toppbetyg i RFSL:s undersökning inför EU-valet