Hoppa till huvudinnehåll

Vem får rösta i EU-valet och hur går det till

Från och med onsdagen den 22 maj går det att förtidsrösta i EU-valet. Förtidsröstningslokaler finns i alla kommuner, och det går bra att rösta var som helst i landet.

När du förtidsröstar måste du ha med dig ditt röstkort och en giltig legitimation.

Den 9 juni är sista dagen att rösta i EU-valet. Den dagen röstar du i din vallokal. Vilken vallokal du ska rösta i står på ditt röstkort. Du måste ha med dig en giltig legitimation för att få rösta.

Vem får rösta i EU-valet?

Alla som har rösträtt i EU-valet kommer att få ett röstkort med posten senast den 22 maj.

Du har rösträtt i EU-valet om du fyllt 18 år senast på valdagen, är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Du har också rösträtt om du är medborgare i något annat EU-land, men är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

Om du är svensk medborgare men folkbokförd i ett annat EU-land kan du anmäla dig till röstlängden för EU-valet i det landet. Finns du upptagen i röstlängden i ett annat land inom EU stryks du från den svenska röstlängden.

Om du är medborgare i två EU-länder får du bara rösta i ett av länderna. Du får själv bestämma i vilket av länderna du vill rösta.

Mer information om vem som får rösta och hur det går till finns på Valmyndighetens hemsida.

https://www.val.se/