Hoppa till huvudinnehåll

Vi står alltid på löntagarnas sida

Alla som arbetar i Sverige ska garanteras bra löner och arbetsvillkor och en säker arbetsmiljö. Ingen ska diskrimineras eller undantas från de rättigheter som gäller i lagar och kollektivavtal.

Den svenska modellen med kollektivavtal och valda skyddsombud på arbetsplatserna är själva grunden för trygghet och inflytande på jobbet. Det är en modell som under lång tid gjort lönerna för arbetare högre i Sverige än i de flesta andra jämförbara länder.

Men högerpolitiker både i Sverige och EU har på olika sätt attackerat fackens rättigheter under många år. Det har lett till ökad otrygghet på den svenska arbetsmarknaden.

Den fria rörligheten för företag inom EU har försämrat fackens möjligheter att kräva kollektivavtal och rimlig arbetsmiljö. Underbemanning och stress gör jobbet tungt och leder till ökad risk för skador och olyckor. Jakt på snabba vinster, nya osäkra anställningsformer och kriminella arbetsgivare har skapat en ljusskygg arbetsmarknad där lagar och regler inte följs.

Vänsterpartiet har alltid stått på löntagarnas sida. Vi har tagit strid mot varje förslag till försämring av fackliga rättigheter och aktivt drivit på för bättre arbetsmiljö och anställningstrygghet. Det kommer vi att fortsätta göra med samma kraft.

Läs nästa: Bekämpa internationell brottslighet