Hoppa till huvudinnehåll

Trygga jobb

EU:s marknadspolitik sätter företagens intressen framför löntagarnas intressen. Den fria rörligheten för företag inom EU har försämrat fackens möjligheter att kräva kollektivavtal. Företag kan kringgå svenska lagar och kollektivavtal, vilket bidrar till lönedumpning och ökad otrygghet på svensk arbetsmarknad.

Vänsterpartiet anser att alla som arbetar i Sverige ska garanteras rimliga löne- och arbetsvillkor. Svenska kollektivavtal ska gälla alla som arbetar på svensk arbetsmarknad – oavsett varifrån man kommer. Facket måste kunna ta strid för detta.

  • Värna den svenska arbetsmarknadsmodellen där löner och villkor förhandlas fram mellan fack och arbetsgivare och regleras i kollektivavtal. Vänsterpartiet säger därför nej till minimilönedirektivet. Makten över vilka löner som ska gälla på svenska arbetsplatser ska ligga kvar hos arbetsmarknadens parter – inte överlämnas till Bryssel.
  • Förändra EU:s upphandlingsregler så att det blir möjligt att ställa krav på kollektivavtal vid all offentlig upphandling – utan undantag.
  • Inför begränsningar på upp till maximalt två underentreprenörsled i hela EU. Det ska gälla vid både offentligt och privat upphandlad verksamhet. Huvudentreprenören ska vara ansvarig för löner och arbetsvillkor i hela kedjan.
  • Inför ett juridiskt bindande socialt protokoll som garanterar de fackliga rättigheterna.
  • Stärk plattformsarbetarnas rättigheter, det vill säga matbud, überchaufförer och andra så kallade gig-jobbare. Plattformsföretagen ska betraktas som arbetsgivare och de som utför arbetet ska betraktas som arbetstagare – med de rättigheter och skyldigheter som följer av detta.
  • Inför en Lex Tesla för att stoppa strejkbryteriet. Vi vill ändra utstationeringsdirektivet så att arbetsgivare inte kan flytta arbetare från ett land till ett annat för att använda som strejkbrytare, så som Tesla gjort under strejken.