Hoppa till huvudinnehåll

Lobbyister och korruption

Korruption, lobbying och svängdörrar mellan näringslivet och politiken är ett stort hot mot det demokratiska systemet och människors förtroende för det. Under de senaste trettio åren har stora delar av vårt samhälle privatiserats och överlämnats till marknaden. Det har gjort många stora bolag direkt beroende av politiska beslut och goda relationer till politiker.

I EU är lobbyisternas makt enorm. Mer än 25 000 företagslobbyister jobbar i EU-parlamentet för att påverka de politiska beslut som fattas där. Det kan jämföras med att antalet EU-parlamentariker är 705.

Att stora företag köper sig inflytande över politiken är ett hot mot demokratin. Politiska beslut ska fattas med medborgarnas och samhällets bästa för ögonen – inte enskilda företags intressen.

Vänsterpartiet har förslagen för att komma till rätta med detta. Vi vill bland annat att politiker och tjänstemän i EU ska ha en karantän på tre år när de slutar, då de inte ska kunna ta jobb som lobbyister. Vi vill också införa ett totalförbud mot att ta emot resor och hotellövernattningar från företag, lobbygrupper och företrädare för stater införs för EU-parlamentariker och tjänstemän vid EUs institutioner.

Läs våra tio förslag mot lobbyism och korruption här.