Hoppa till huvudinnehåll

Klimatet

Om vi människor ska kunna leva i trygghet och välstånd i framtiden måste vi bromsa klimatförändringarna nu. Det är ett stort projekt som varken kan lämnas till marknaden eller lämpas över på enskilda människor. Klimatomställningen är ett politiskt ansvar och har högsta prioritet.

Men i Sverige och EU styr högerpolitiker som varken vill eller kan rädda klimatet. Deras modell, där vi lämnar över alla beslut till marknaden, gör att det tar för lång tid att lösa klimatproblemen, eftersom oljebolag, bilindustrin och andra branscher inte vill förlora de pengar de investerat.

När marknaden tillåts styra innebär det också att vanliga människor bestraffas varje gång de väljer miljövänliga alternativ – det är till exempel ofta dyrare och krångligare att åka tåg än att åka flyg.

Klimatkrisen är global och internationella överenskommelser är nödvändiga om vi ska kunna lösa den. Det är bra att EU sätter upp minimiregler och målsättningar för att få ner utsläppen. Men dagens EU-regler ställer också upp hinder för en effektiv klimatpolitik.

Vänsterpartiet vill genomföra ett massivt klimatinvesteringsprogram i Sverige. Vi behöver ställa om industrin, bygga ut järnvägen och energieffektivisera våra bostäder. Vi måste bygga ut vår elproduktion och sänka priserna på ren el så att vi kan fasa ut fossila bränslen.

EU:s krav på avreglering och konkurrensutsättning av exempelvis kollektivtrafiken och bostadsmarknaden står idag i vägen för många av de här viktiga klimatinvesteringarna. Elhandelssystemet leder till överpriser på fossilfri el. Begräsningar av staters möjligheter att investera i gröna näringar står i vägen för omställningen av industrin.

Vi vill avskaffa klimatskadliga subventioner. Vi behöver fasa ut det fossila och få de klimatvänliga alternativen på plats. De bilar som redan finns kommer finnas kvar, men vi behöver sluta fylla på med nytillverkade fossildrivna bilar. Vänsterpartiet vill därför att ett stopp för försäljning av nya fossildrivna bilar införs tidigare än år 2035 som diskuteras nu. Vi vill införa ett stöd som stimulerar produktionen av elbilar som alla har råd med.

Klimatomställningen i den fattiga delen av världen är central. Där kan EU göra skillnad. Vi tycker att EU:s klimatbistånd ska bestå av ytterligare medel utöver redan utlovat bistånd.