Hoppa till huvudinnehåll

Jordbrukspolitik

Jordbruksstödet måste i grunden förändras så att små och medelstora lantbruk som bidrar till miljö- och klimatnytta för oss alla i högre grad får ekonomiskt stöd. Idag är EU:s jordbruksstöd fast i ett kostsamt stöd som gynnar de största lantbruksföretagen med stora arealer, framför allt går det till länder som Frankrike, Spanien och Tyskland.

De bönder som bidrar till att jordbruket blir mer hållbart ur miljö- och klimatsynpunkt och stärker ländernas självförsörjningsförmåga på hållbara livsmedel måste få bättre ekonomiskt stöd. Vänsterpartiet vill stärka ekonomiska stödet för brukande som ökar miljö- och klimatnyttan och dra ned på det nuvarande stödet som gynnar stora arealer och industriell djuruppfödning.