Hoppa till huvudinnehåll

HBTQI

Vänsterpartiet har sedan Sveriges inträde i EU använt våra mandat i parlamentet och kämpat för att stärka hbtqi-personers rättigheter. Det kommer vi fortsätta att göra utifrån hbtqi-personers olika behov och förutsättningar.

Vänsterpartiet kommer kämpa för att EU använder all sin makt för att säkerställa att hbtqi-personers rättigheter garanteras i samtliga medlemsstater och att medlemsstaterna efterlever de skyldigheter de har att värna dessa rättigheter.

Hbtqi-rörelsen är en central del av civilsamhället och försvaret av grundläggande mänskliga rättigheter. Vänsterpartiet står upp för hbtqi-rörelsen och andra människorättsförsvarares plats inom EU-politiken. Vi kommer också fortsatt lyfta hbtqi-rättigheter vid eventuella utvidgningar av EU och i EU:s relationer med andra länder.