Hoppa till huvudinnehåll

Försvara vår demokrati

Rätten att fritt kunna uttrycka sin mening, organisera sig och kunna påverka hur samhället styrs är grunden för en levande demokrati. Alla människor måste ha rätt att forma sitt eget liv och vara delaktig i samhället utan att utsättas för diskriminering eller repressalier.

Idag hotas demokratin av högerextrema krafter som angriper fri journalistik, vetenskap, politiska motståndare och allt annat som de anser står i vägen för dem. De sprider rasism och hetsar mot feminister och hbtq-personer för att skapa splittring och rädsla.

För att mota tillbaka de här krafterna behövs en stark vänster i EU-parlamentet. Vi kommer att stå emot angreppen på demokratiska och mänskliga rättigheter. Vi vill se mer öppenhet och insyn i hur politiska beslut fattas i EU och sätta hårdare press på länder som inskränker demokratiska och mänskliga rättigheter.

Vi kommer att bekämpa rasism och främlingsfientlighet. Vi kommer att kämpa för kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp, för jämställda löner och frihet från våld och övergrepp. Vi kommer att jobba för hbtq-personers rätt att bilda familj och leva i trygghet.

Demokratin behöver stärkas, inte urholkas. En levande demokrati är nyckeln till ett mer rättvist och jämlikt samhälle där alla människor kan känna sig trygga och fria.

Läs nästa: För fred och folkrätt