Hoppa till huvudinnehåll

För fred och folkrätt

Det övergripande målet med all utrikes- och säkerhetspolitik måste vara att skapa förutsättningar för fred och samförstånd mellan länder. Folkrätten måste ligga till grund för hur Sverige och EU agerar i samband med krig och konflikter.

Det har nu gått mer än två år sedan Ryssland invaderade Ukraina i strid mot internationell rätt. Vänsterpartiet har fördömt Rysslands angreppskrig från start och vi står bakom det humanitära och militära stöd som Ukraina fått från Sverige och EU för att försvara sig mot angreppet.

Det stödet måste fortsätta så länge det behövs, och fortsätta då kriget är över. Vänsterpartiet anser att Ukraina ska släppas in i EU, och att EU ska stödja återuppbyggnaden av ett fritt Ukraina. Vi anser också att Ukrainas skulder ska skrivas av så att de får en chans att återhämta sig och bygga upp det som raserats av kriget.

Efter decennier av ockupation och våld är situationen för palestinierna värre än någonsin. Israel har dödat ofattbart många civila i Gaza, majoriteten är kvinnor och barn.

EU och omvärlden måste öka pressen på Israel för att få ett slut på våldet. Hamas illdåd rättfärdigar inte Israels dödande. Ockupationen av palestinska områden måste upphöra och alla illegala bosättningar avvecklas.

EU måste arbeta för en fredsprocess så att både palestinier och israeler kan leva i frihet och trygghet. Vi fördömer alla attacker på civila och kräver att EU gör detsamma för att med trovärdighet kunna verka för fred och folkrätt. Vänsterpartiet är det enda svenska parti som konsekvent i EU röstat för permanent vapenvila i Gaza.

Krig, konflikter och förtryck är de främsta skälen till att människor tvingas fly sina hemländer. Under många år har EU satsat stora resurser på att försöka stoppa människor på flykt redan innan de når EU:s gränser. Fruktansvärda katastrofer utspelar sig året om på Medelhavet, där människor drunknar i små otjänliga båtar.

Vi anser att EU istället för att stänga sina gränser, måste komma överens om att solidariskt hjälpas åt att ge skydd åt människor som flyr och skapa lagliga vägar in i EU.

Samtidigt måste EU göra betydligt mer för att förebygga krig och förtryck så att färre tvingas fly. EU:s handelspolitik måste bli rättvis i förhållande till fattiga länder. Gamla skulder behöver skrivas av för att ge skuldsatta länder en chans att bygga upp sina samhällen och sin ekonomi. Och inte minst måste stödet för demokratiarbete stärkas. Vägen till en fredlig värld går via rättvisa, demokrati och jämlikhet.