Hoppa till huvudinnehåll

Flyktingpolitik

Att söka asyl undan förföljelse är en mänsklig rättighet. Vänsterpartiet värnar om den rätten och ser det som en självklarhet att både Sverige och ska EU respektera den.

Under många år har EU istället satsat stora resurser på att försöka stoppa människor på flykt redan innan de når EU:s gränser. Fruktansvärda katastrofer utspelar sig året om på Medelhavet, där människor drunknar i små otjänliga båtar.

Den migrationspakt som EU antog i slutet av förra året innebär att ännu fler människor kommer att förvägras rätten att söka asyl. Eftersom många av dem inte kan återvända till sina hemländer, riskerar de istället att tvingas leva gömda, utan lagliga möjligheter till försörjning.

Högerpartierna driver på för ytterligare skärpningar av migrationspolitiken, med allt mer hårdhänta och omänskliga förslag. Inget i deras politik kommer att lösa de problem som ligger till grund för att människor flyr.

Vi anser att EU istället måste komma överens om att solidariskt hjälpas åt att ge skydd åt människor som flyr och skapa lagliga vägar in i EU.

Vänsterpartiet värnar asylrätten och anser att migranter ska ha möjligheten att söka asyl och få sin asylansökan behandlad i EU:s medlemsländer – inte via center utanför EU.