Hoppa till huvudinnehåll

EU:s budget

Sverige måste få föra en självständig ekonomisk politik, så att vi kan ha en stark välfärdsstat och göra de investeringar som behövs. Därför är vi emot att EU centraliserar den ekonomiska politiken. Vi vill att EU:s budgetregler anpassas så att vi kan göra stora och viktiga offentliga investeringar, bland annat för klimatet. Det skapar jobb och bygger samhället starkare.

Vänsterpartiet anser att EU:s budget är för stor och ska prioritera de insatser som är till störst nytta för unionens invånare. Mer resurser behöver läggas på insatser som främjar klimatomställningen.

Jordbruksstödet behöver minska och effektiviseras så att små och medelstora lantbruk som bidrar till miljö- och klimatnytta för oss alla i högre grad får ekonomiskt stöd. Den enorma byråkratin kostar också stora summor. Genom en minskad EU-budget kan medlemsavgiften sänkas.

Det är centralt att EU-medel verkligen går till avsedda ändamål. Därför behövs bättre kontrollsystem för att motverka korruption.

Vänsterpartiet är emot att EU får egen beskattningsrätt. Det är en väg mot en superstat där medborgarnas inflytande över och insyn i politiken minskar.

Idag betalar rika länder en större EU-avgift än länder med en mindre BNP, som sedan omfördelas mellan medlemsländerna. Det är rimligt.