Hoppa till huvudinnehåll

Euron

Sverige vinner på att stå fria från euron. Valutaunionen har skapat och fördjupat ekonomiska problem i många euroländer eftersom de påtvingas en ekonomisk politik, ränta och växelkurs som inte passar dem. Därför säger Vänsterpartiet ja till att behålla kronan, nej till euron

Genom att stå fria från euron kan Riksbanken föra en politik som är anpassad till svenska förhållanden, istället för att vi blir påtvingade en politik som är utformad för ett europeiskt genomsnitt. Den höga inflationen i Sverige är inte ett argument för att införa euron eftersom den genomsnittliga inflationen i EU är i nivå med den svenska.

Euron gör istället inflationsbekämpningen svårare eftersom inflationen kan variera mellan länder inom eurozonen, vilket försvårare en effektiv penningpolitik. Finanskrisen 2008/09 och eurokrisen 2009-2015 är exempel på två kriser som Sverige klarade förhållandevis väl, bland annat för att vi stod utanför euron och kunde driva en självständig penningpolitik.