Hoppa till huvudinnehåll

EU-systemet

Vi vill att så många beslut som möjligt ska ligga så nära medborgarna som möjligt. På alltför många områden har EU i praktiken satt sig över medlemsländernas rätt att själva fatta beslut om hur samhället ska fungera. Det har lett till att vi idag har skyhöga elpriser i Sverige, att vi tvingats sälja ut järnvägstrafiken och att det blivit svårare att garantera bra löner och arbetsvillkor i Sverige. Samtidigt ser vi att vissa gränsöverskridande utmaningar måste mötas med gemensamma lagar, inte minst klimatet. Vi vill se mer av samarbete mellan självständiga stater, och mindre av överstatlighet som begränsar medborgarnas möjligheter att påverka politiken.

Vi tycker generellt att ländernas vetorätt är bra, eftersom vi inte vill att EU ska vara alltför överstatligt. Men i vissa frågor, som klimatpolitik, behövs överstatligheten för att vi ska kunna bedriva den ambitiösa och akuta politik som behövs för att rädda klimatet. Det är också rimligt att ett land inte ska kunna blockera viktiga beslut som rör demokrati och grundläggande mänskliga rättigheterna.

Länder som inte kan leva upp till krav på demokrati, rättsstat och grundläggande rättigheter bör varken få EU-pengar, rösträtt i Rådet eller ordförandeposten i EU. Till slut bör uteslutning vara aktuellt om länder går för långt i en odemokratisk utveckling.

EU-parlamentet är mer demokratiskt förankrat än EU-kommissionen eftersom ledamöterna i parlamentet väljs av medborgarna. Vi motsätter oss framför allt att makt flyttas från de nationella parlamenten till EU:s institutioner.

Vänsterpartiet driver inte att Sverige ska lämna EU. Vårt fokus är att få igenom vänsterpolitik för klimat, välfärd och framtidstro.