Hoppa till huvudinnehåll

Elpriser

Vänsterpartiet har politiken för låga och stabila elpriser, vi kallar det Sverigepriser. Det är bra för hushållen, företagen och klimatomställningen.

Sverige har god tillgång till el och producerar betydligt mer än vi använder. Vi är en av EU:s största exportörer av el. Trots det har vi haft skyhöga elpriser de senaste åren som drabbat både hushåll och företag hårt.

Det som ligger bakom de höga elpriserna i Sverige är inte en brist på el, utan sättet som elpriserna sätts. Den så kallade marginalprissättningen gör att de skenande elpriserna i Europa gör det lönsamt för elbolagen att sälja dyrt producerad el och exportera till utlandet. Den produktionen blir då prissättande också för den billiga el som de svenska hushållen använder.

Elen säljs som vilken vara som helst på en avreglerad marknad. Elbolagen gör storvinster medan vanliga hushåll och småföretag betalar priset för en avreglerad elmarknad. Det är inte rimligt.

Därför föreslår Vänsterpartiet att elmarknaden inom landet separeras från vår exportmarknad. Det skulle ge oss Sverigepriser på el, som sätts efter den el som produceras för den svenska elmarknaden. Att separera marknaderna på det sättet skulle sänka det svenska elpriset till i genomsnitt 40 öre per kilowattimme.

Vänsterpartiet anser att detta bör vara den svenska linjen att driva både hemmaplan och på EU-nivå.