Hoppa till huvudinnehåll

Abort och SRHR

Vi står upp för aborträtten i EU och andra frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). I en tid när reaktionära och högerextrema krafter flyttar fram positionerna måste vi försvara kvinnors rättigheter.

Vi vill att aborträtten ska skrivas in i EU:s stadga om grundläggande rättigheter, så att aborträtten garanteras, men att det ska vara upp till medlemsländerna att själva att välja hur denna rätt ska säkerställas.

Vi vill inte ha ett EU-direktiv, eftersom det riskerar försämra aborträtten i Sverige. Det kan gälla andra länders antalet veckor som abortvård är tillåtet eller att Sverige tvingas införa s.k. samvetsklausuler. För oss är det viktigt att medlemsländerna ansvarar för sin hälso- och sjukvårdslagstiftning.