Hoppa till huvudinnehåll

Engagera dig i Vänsterpartiet lokalt

Tillsammans bygger vi ett samhälle för alla, inte bara för några få. Bli aktiv i Vänsterpartiet!

Det enklaste sättet att praktiskt engagera sig i Vänsterpartiet är att engagera sig lokalt. Vänsterpartiet har lokala partiföreningar över hela Sverige.

Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. Engagemanget kan se olika ut beroende på vem du är och hur mycket tid du kan lägga ned.

Exempel på engagemang

  • Delta i lokala evenemang som Vänsterpartiet anordnar
  • Våra lokala partiföreningar delar ofta ut flygblad och bedriver lokala kampanjer. Här behövs det alltid två extra händer som kan hjälpa oss att dela våra politiska budskap.
  • Vara med och anordna lokala torgmöten
  • Delta i medlemsmöten
  • Vara aktiv på sociala medier och forum på nätet

Kontakta Vänsterpartiet lokalt

Har du frågor eller känner dig osäker på vad du kan bidra med så kan du kontakta oss lokalt. Vänd dig i första hand till din lokala partiförening som känner till de lokala utmaningarna och förutsättningarna bäst. Alla behövs!