sida

Djurskydd

Det sätt som djur behandlas på runt om i Europa idag är oförsvarbart, och det är ett system som i allra högsta grad möjliggörs och understödjs av EUs regelverk. Vänsterpartiet kräver därför ett förstärkt djurskydd, både i Europa och Sverige.

Mängder av djur lever under idag är ovärdiga och grymma förhållanden. Det handlar om brutala uppfödningsmetoder och långa transporter som orsakar onödigt lidande. För Vänsterpartiet är det självklart att detta måste bekämpas, och att det måste ske på två sätt. Dels måste vi generellt minska kött- och animaliekonsumtionen, dels måste vi se till att den djurhållning som finns bedrivs under så drägliga förhållanden som möjligt.

Vi kräver därför att EU avskaffar sina subventioner till den storskaliga animalieindustrin, som bidrar till oacceptabla villkor i djurindustrin såväl som ohållbara miljöeffekter. Dessutom vill vi se en omställning till växtbaserad mat och småskalig och konsumentnära djurhållning, och att djurförsök så långt möjligt fasas ut ur forskningen.

Läs även:
Vänsterpartiet tillhör de djurvänligaste partierna enligt Djurens Rätt