• Hem
  • Årsredovisninga...
sida

Årsredovisningar

Vänsterpartiet har sedan länge offentligt redovisat sin ekonomi. Bifogat finns årsredovisningar från 2010 och framåt.

I och med att Lagen om insyn om partiernas finansiering trädde i kraft 2014 återfinns partiernas intäktsredovisning på Kammarkollegiets hemsida:
http://www.kammarkollegiet.se/partifinansiering/regler-f-r-partifinansiering

Bifogade filer