Hoppa till huvudinnehåll

Abdirahim Hassans minnesfond

Abdirahim Hassans minnesfond är inrättad av Vänsterpartiet, Ung Vänster, Vänsterpartiet Storstockholm och Ung Vänster Storstockholm. Syftet är att i Abdirahim Hassans anda stödja dels organisering av gräsrotsarbete i Sverige, dels internationellt solidaritetsarbete, som syftar till att främja demokrati, jämställdhet, mänskliga rättigheter och social rättvisa.

Abdirahim Hassan eller Abdi, som han kallades, sköts till döds i Somalia i augusti 2013. Abdi föddes i Somalia och växte upp i Husby. År 2009 gick Abdi med i Ung Vänster. Han var målmedveten och ville lära sig mer om organisering för att ta med sig de kunskaperna till Somalia i syfte att organisera vänstern och fackföreningsrörelsen där. Alla som lärde känna Abdi i Sverige – och det var många – såg honom som en oerhört drivande gräsrot för vanliga människors rätt och värdighet i Sverige.

Beslutet att upprätta minnesfonden har fattats i samråd med familjen. Pengarna som samlas in kommer att gå till verksamhet i Abdis anda. Prissumman är 20.000 kronor.

Bankgironummer 241-6261
Märk insättningen med: Till Abdis minne

Pristagare

2022 – WeR1 Skarpnäck

Motivering: Abdirahim Hassans minnesfond delar härmed ut medel för verksamhet i Abdis anda till WeR1 Skarpnäck.

WeR1 Skarpnäck bildades som ett svar på en serie tragiska skjutningar, för att stadsdelen ska svara med riktiga lösningar som utgår från den verklighet många unga lever med. Arbete till unga människor och skolor som har kapacitet att ge hela det stöd som behövs. Aktivitetshus och andra mötesplatser. Fältassistenter och poliser som skapar fungerande relationer. Saker som skulle bygga ett bättre samhälle, där alla växer upp i trygga sammanhang.

2021 – Järvamammorna

Motivering: Abdirahim Hassans minnesfond delar härmed ut medel för verksamhet i Abdis anda till Järvamammorna.

Järvamammorna har länge stått för ett tålmodigt, omsorgsfullt arbete: att sena nätter och kvällar ge sig ut och nattvandra i sina egna kvarter. De har sett till att lära känna områdets barn. De har varit först på plats när det funnits risk för upplopp. De har lugnat stämningen vid fruktansvärda skjutningar. De har byggt upp utrymmen för eftertanke kring vad det är som händer, i Järva och i samhället i stort, och hur vi kan hitta en bättre väg framåt.

Abdirahim Hassan var en person som brann för området han bodde i. Han arbetade för att vi alla skulle ta tag i våra bostadsområden och förändra dem, att vi skulle staka ut en bättre framtid tillsammans. Det är precis det Järvas mammor gjort, år in och år ut. De har stadigt byggt upp trygghet i en tid där det har behövts. Deras arbete har varit Järvas ryggrad och hjärta.

2020 – Black Lives Matter Sweden & BB-ockupanterna i Sollefteå

Motivering, BLM Sweden: Abdirahim Hassans minnesfond delar härmed ut medel för verksamhet i Abdis anda till den ideella organisationen Black Lives Matter Sweden.

Black Lives Matter Sweden bildades efter de omfattande protesterna sommaren 2020. På kort tid har de organiserat en lång rad verksamheter för svartas rättigheter, med allt från livesända samtal till digitala demonstrationer och insamlingar. Black Lives Matter Sweden har gett människor trygga rum för att dela sina erfarenheter av rasism och samlas i handling.

Abdirahim Hassans politiska arbete utgick också från en insikt hur det som händer långt härifrån kan ge oss en bättre förståelse för det vi själva varit med om. Black Lives Matter Sweden har visat både praktisk klokskap och initiativrikedom i sitt sätt att knyta ihop människor till en målmedveten kraft för förändring.

Motivering, BB-ockupationen i Sollefteå:

Abdirahim Hassans minnesfond delar härmed ut medel för verksamhet i Abdis anda till BB-ockupationsföreningen i Sollefteå.

Sollefteå BB är en av flera förlossningskliniker i Sverige som har lagts ner på senare år, trots att det föds fler barn. Det som skiljer ut Sollefteå är den enorma kreativitet och handlingskraft människor svarade med. I över fyra år har det pågått en ockupation av sjukhuset, som skickligt skiftat form över tid och hela tiden hittat nya sätt att bredda stödet för sina krav.

Abdirahim Hassan var själv en del av den kamp Husbyborna förde mot nedläggningen av sin egen vårdcentral 2011. Ådalen och Husby präglas båda av ett starkt samhällsengagemang. Vi har allt att lära av varandra. BB-ockupationsföreningen har visat vilken sprängkraft det finns i att samla människor i handling för det enkla och uppenbara, som att varje förlossning ska vara en trygg och säker förlossning.

Abdi­priset till BLM och BB-ockupant­er


2019 – Helamalmö

Motivering: ”Abdirahim Hassans minnesfond delar härmed ut 2019 års medel för verksamhet i Abdis anda till den ideella organisationen Helamalmö.

Helamalmö organiserar en rad verksamheter för barn och unga i Malmö med omnejd, med allt från frukostprogram och läxläsning till idrott och ledarskapsutbildningar. Bland annat driver de en uppskattad mötesplats i Nydala, dit unga människor söker sig för att göra verklighet av sina idéer.

Organisationen arbetar utifrån tydliga tankar om att bygga sammanhang och samhörighet, som ger trygga relationer och en bättre självkänsla. De har varit en uppskattad kritisk röst i barn- och ungdomsfrågor, som med sina egna projekt visar hur tätt arbetet för att förändra strukturer hänger samman med unga människors frigörelse.

Abdirahim Hassans arbete byggde också på den insikten. Varje människa, ung som gammal, behöver hitta sina meningsfulla sammanhang att verka i. Organisationen Helamalmö ser till att det finns bra möjligheter till det där det behövs som mest. Med sin uppfinningsrikedom och sin ihärdighet har de byggt en rörelse som varje dag skapar hopp för framtiden.”

– Helamalmö – mottagare av Abdipriset 2019…

2018 – Förorten mot våld

Motivering: Abdirahim Hassans minnesfond delar härmed ut 2018 års medel för verksamhet i Abdis anda till den ideella föreningen Förorten mot våld. Förorten mot våld bildades för att få ett slut på det dödliga våld som tagit för många människors liv i förtid. Föräldrar, syskon, vänner och många andra har samlats för att visa att det som sker är en nationell kris. Skulle samma saker ha hänt i en av de rikare förorterna i Stockholm, skulle det erkännandet ha varit självklart. Förorten mot våld har i praktisk handling tagit tag i allt från diskussioner om manlighet och våld till att se till att fler använder sin rösträtt. De har granskat de politiska partiernas förslag, jämfört dem med forskningen och visat på långsiktiga lösningar. I hela det arbetet har de konsekvent utgått från människor istället för rubriker. Abdirahim Hassan arbetade för att vi tillsammans skulle ta tag i de områden vi lever i och förändra dem, att framtiden skulle bestämmas av oss alla. Förorten mot våld praktiserar precis det. Det är en organisation som lägger grunden för en framtid där det är självklart att utvecklingen där vi bor styrs av oss själva. Vi hoppas att Abdi-priset 2018 ska vara en inspiration och ett stöd i det arbetet.

– Årets Abdipris till föreningen Förorten mot våld…

2017 – Rissneambassadörerna

Motivering: Abdirahim Hassans minnesfond delar härmed ut 2017 års medel för verksamhet i Abdis anda till den ideella föreningen Rissneambassadörerna. Rissneambassadörerna startade som ett projekt där Sundbyberg kommun såg till att ungdomar från orten fick ett ekonomiskt utrymme att ordna julfiranden, skidresor, basketturneringar och mycket annat. Det samlade många unga människor, som lärde sig att själva organisera det Rissne de ville se. Det visade sig behövas. När de borgerliga partierna och Miljöpartiet tillsammans bildade en ny majoritet i kommunen drog de undan hela ekonomin från projektet. Det stoppade däremot inte Rissneambassadörerna. Istället för att lägga ner, startade de om som en ideell förening som fortsätter jobba för Rissnes bästa. Abdirahim Hassan arbetade för att ge fler unga chansen att bli erfarna organisatörer som kan förändra orten de lever i. Rissneambassadörerna är ett fantastiskt fint exempel på det. Vi hoppas att Abdi-priset 2017 ska vara både ett praktiskt stöd och en inspiration i ert arbete.”

– Årets Abdipris till Rissneambassadörerna

2016 – Tillsammansskapet

Motivering: Abdirahim Hassans minnesfond delar härmed ut 2016 års medel för verksamhet i Abdis anda till det lokala arbete som idag drivs på många orter i landet inom ramen för Tillsammansskapet. Det har varit fantastiskt att se hur snabbt Tillsammansgrupperna har kunnat slå rot, blomma ut och släppa nya frön med vinden. På ort efter ort visar det sig att det finns många människor som brinner för den plats de bor på och vill se till att det är en plats där människor håller ihop. Vi står upp för varandra. Vi bygger något bättre, tillsammans. Det är ett enkelt ställningstagande, som samtidigt visar vägen framåt. I en tid där gamla, rasistiska krafter försöker slå sönder vår sammanhållning, behöver det enkla organiseras. Abdirahim Hassan arbetade för ett Sverige där vi håller ihop, i orten och mellan orterna. Tillsammansskapet har samlat människor över hela Sverige, som varit med och byggt den principen starkare där de bor.”

– Årets Abdipris till TillsammansskapetÖppnas i nytt fönster

2015 Förenade förorter

Motivering: Deras spoken word-arrangemang har dragit fulla hus på plats efter plats. De har visat den styrka som finns i att bygga upp nya plattformar, av orten och för orten. Abdirahim Hassan arbetade för ett Sverige där alla får sin röst hörd. Förenade Förorter har lagt sten på sten till grunden för det samhället och varit en stark kraft för att bryta segregationen i den svenska kulturscenen. De har öppnat vägen för många att tillsammans sätta ord på den verklighet vi lever i. Vi hoppas att medlen från Abdis minnesfond ska vara ett konkret stöd i det arbetet.

– Förenade Förorter – mottagare av Abdipriset 2015Öppnas i nytt fönster

2014 – StreetGäris

Motivering: StreetGäris arbete visar att det går att vara både bred och intensiv, både högtflygande och vardaglig. Det visar att livet är större tillsammans. Det visar att allt från bokcirklar, demonstrationer och panelsamtal till fester och klädbytardagar, går att knyta ihop med en tydlig röd tråd: att stötta varandra och hålla ihop. Det här är precis den sorts saker Abdi brann för. Vi vill dela ut det första priset från Abdirahim Hassans minnesfond till StreetGäris, ett av de finaste exemplen på gräsrotsaktivism vi har sett.
PressmeddelandeÖppnas i nytt fönster
Streetgäris fick AbdiprisetÖppnas i nytt fönster