Bostäder


Vänsterpartiet vill bygga bort bostadsbristen, och störst är bristen på hyresrätter. Unga människor är värda att kunna flytta hemifrån och påbörja sina vuxenliv. Det är också viktigt att det finns möjlighet att flytta dit det finns jobb och utbildningsplatser. Vänsterpartiet menar att politiken kan och bör ta ett aktivt ansvar för att komma till rätta med bostadsbristen. 

Tillsammans med regeringen har vi därför under den här mandatperioden infört olika former av investeringsstöd i syfte att öka byggandet av miljövänliga hyresrätter med rimliga hyror. Vi har även infört ett upprustningsstöd som ska gå till renoveringar av flerbostadshus i miljonprogramsområdena runt om i landet.

Vi tycker att det skall finnas bostadsförmedlingar i alla kommuner så att man kan få en bostad utan att ha speciella kontakter. Allmännyttan ska värnas och hyresgästernas ställning stärkas. Vi säger nej till marknadshyror.

Läs mer i riksdagsmotionen ”Bra bostäder åt alla”:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/bra-bostader-at-alla_H4021736