Hoppa till huvudinnehåll

Jobb och arbetslöshet

Den ekonomiska politiken ska inriktas mot full sysselsättning. Vårt mål är att alla som har möjlighet att arbeta ska kunna göra det.

En trygg inkomst ger människor större frihet. Arbetslösheten är ett samhällsmisslyckande och ett stort slöseri med mänskliga resurser. Hög arbetslöshet innebär ökad makt för företagen på de arbetandes bekostnad. Under hot om uppsägningar kan lönerna pressas ned, arbetsförhållandena försämras och anställningstryggheten luckras upp.

I osäkra tider måste våra socialförsäkringar bidra med trygghet. A-kassan måste stärkas om människor ska kunna lita på den. Därför föreslår Vänsterpartiet att:

  • Den högsta dagpenningen och grundbeloppet höjs.
  • Ersättningsnivån höjs till 80 procent för hela ersättningsperioden samt för tid med aktivitetsstöd,
  • Kvalificerings- och ersättningsvillkoren förbättras och studerandevillkoret återinförs
  • A-kassans ersättningsbelopp indexeras så att de kopplas till den allmänna löneutvecklingen.

Förslaget innebär att 80 procent av löntagarna får 80 procent av sin tidigare lön om de blir arbetslösa. Vänsterpartiet vill också sluta skatteklyftan så att sjukpenning och arbetslöshetsersättning beskattas lika som lön.

Den svenska ekonomin präglas av hög arbetslöshet samtidigt som stora investeringar måste till. Det saknas inte arbetsuppgifter.

Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet har av gårdagens ekonomi behandlats som ett besvärande särintresse, det måste istället bli hjärtat i framtidens ekonomi. Klimatkrisen innebär att staten måste ta ansvar för ett stort investeringsprogram. Rätt hanterat kan detta investeringsprogram bli en katalysator för ökad produktivitet, minskad arbetslöshet och en modernisering av det svenska samhället.

Vi behöver investera i infrastruktur, energieffektivisering och ny teknik för att ställa om ekonomin i en mer klimatvänlig riktning. Bostadsbristen i storstäderna måste byggas bort och inom välfärden finns stora eftersatta behov. Dessa investeringar håller uppe efterfrågan samtidigt som de stärker Sveriges långsiktiga tillväxtförutsättningar.

Vi föreslår bland annat:
• Stora klimatinvesteringar i bl.a. upprustat elnät, energieffektivisering, förnybara bränslen, klimatsmart bostadsbyggande, underhåll och investeringar i järnvägen, cirkulär ekonomi, kollektivtrafik, m.m.
• Stora satsningar på fler anställda och högre kvalitet inom vård, skola och omsorg
• Utbildningsinsatser för att höja kunskaper och kompetens i bred bemärkelse
• Grön industripolitik som bygger på innovationer och hållbarhet
• Utbyggd och förbättrad arbetsförmedling i hela landet
• Riksbankens inflationsmål bör kompletteras med ett sysselsättningsmål
• För att klara klimatomställningen måste det finanspolitiska ramverket ses över. Vänsterpartiet har därför krävt ett tioårigt moratorium för det ramverket.