Hoppa till huvudinnehåll

Höghastighetsbanor

Vänsterpartiet vill bygga höghastighetsbanor. Dagens järnvägssystem har stor kapacitetsbrist. Vi behöver därför bygga mer järnväg.

När vi bygger ny järnväg tycker vi att det är bra att göra det med den senaste tekniken och med möjligheten till snabba och effektiva transporter. Bygger vi inte ut järnvägen väntar ökad vägtrafik och flygresande, med medföljande ökade utsläpp. Det kan inte vara ett alternativ. Höghastighetsbanorna kommer att bli århundrandets järnvägsinvestering i Sverige. Det vill vi bidra aktivt till.

Med höghastighetsbanorna frigör vi järnvägskapacitet så att vi kan få till en bättre persontrafik så att flera väljer tåget framför bilen eller flyget. Samma gäller godstransporter som idag har svårt att samsas med persontrafiken.

Järnvägen har en stor underhållsskuld idag och för att flytta över mer vägtrafik till järnvägen vill Vänsterpartiet kraftigt höja anslagen till järnvägsunderhållet och bygga ut järnvägsnätet i hela landet. Vi ser inte höghastighetsbanorna som en konkurrent till den befintliga järnvägstrafiken, och därför vill vi lånefinansiera höghastighetsbanorna så att de inte tränger ut andra nödvändiga järnvägsinvesteringar.