Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar om höghastighets­banor

Varför vill Vänsterpartiet bygga höghastighetsbanor?Dagens järnvägssystem har stor kapacitetsbrist. Vi behöver därför bygga mer järnväg. När vi bygger ny järnväg tycker vi att det är bra att göra det med den senaste tekniken och med möjligheten till snabba och effektiva transporter. Bygger vi inte ut järnvägen väntar ökad vägtrafik och flygresande, med medföljande ökade utsläpp. Det kan inte vara ett alternativ. Höghastighetsbanorna kommer att bli århundrandets järnvägsinvestering i Sverige. Det vill vi bidra aktivt till.

Vad skiljer ert förslag från den s k Sverigeförhandlingen?
Vi baserar i stort vårt förslag på Sverigeförhandlingen. En lånefinansierad lösning för en snabb och industriell utbyggnad som bidrar till fler jobb, bostäder, stadsutveckling och minskade utsläpp.

Vad kommer banorna kosta?
Vi bedömer Sverigeförhandlingens 230 miljarder som en rimlig summa. Med ny teknik och bygge som ett sammanhängande industrialiserat projekt finns goda möjligheter att pressa priserna och bygga snabbare.

Hur ska detta finansieras?
Vi vill ha en lånefinansierad lösning där bygget görs som ett sammanhängande separat projekt. Det skulle göra bygget billigare, effektivare och mer samhällsekonomiskt lönsamt än om de nya banorna byggdes etappvis med löpande finansiering från statsbudgeten. Öresundsbron byggdes effektivt som ett samlat projekt med upplånade medel. Nu vill vi göra det igen med höghastighetsbanorna.

Men lånade pengar ska ju betalas tillbaka och även underhållet kommer ju att kosta pengar?
Med dagens rekordlåga räntor är det billigt för Sverige som land att låna till investeringar. Beräkningar visar vidare att lånen betalar sig genom banavgifter och de samhällsekonomiska vinster som görs (t ex genom arbetsregionförstoring, högre skatteinkomster till kommuner och regioner och utsläppsminskningar). All infrastruktur kostar i underhåll, men nya banor kräver förhållandevis lite underhåll.

Är det inte bättre att rusta det vi har i första hand?
Vi vill göra både och. Därför vill vi totalt sett anslå mer pengar till järnvägsinvesteringar än regeringen. Om staten lånar till att bygga höghastighetsbanorna kan vi höja anslagen till både underhåll och färdigställandet av andra viktiga järnvägsbyggen. Dessutom skulle ökad kapacitet i systemet innebära att det blir lättare att få tid och utrymme att utföra underhåll och uppgraderingar i hela järnvägssystemet, något som är problematiskt idag.

Höghastighetsbanorna är ett storstadsprojekt, tar ni verkligen hänsyn till landsbygden?
De städer där höghastighetstågen stannar kommer att gynnas, men den nya järnvägen får större effekter än så. Höghastighetsbanorna innebär också betydligt större möjligheter till arbetspendling i hela de regioner där höghastighetstågen stannar och arbetsmarknadsregionerna kommer att växa betydligt. Även mindre orter kommer att kunna ansluta till höghastighetstågen genom annan kollektivtrafik och landsbygdskommuner får tillgång till snabbare och bättre kommunikationer och därmed utökad och tillgängligare arbetsmarknad, vilket innebär att människor kan bo kvar istället för att flytta till jobben om de inte vill. Med höghastighetsbanorna får vi både bättre nationella och regionala kommunikationer. Det finns också goda möjligheter att ha anslutande kollektivtrafik till de nya banornas stationer.

Hur tar ni hänsyn till regionala tågtrafiken?
Den regionala tågtrafiken kommer att gynnas eftersom mycket kapacitet kommer att frigöras på de gamla banorna (de som finns idag). Vi kommer alltså att få både mer regionalt liksom nationellt tågresande. De flesta av resorna med höghastighetstågen kommer sannolikt att göras mellan orter på sträckorna för de nya höghastighetsbanorna, t ex mellan Göteborg-Borås, Linköping-Jönköping, Jönköping-Lund. Det innebär att de nya banorna kraftigt kommer att förbättra det regionala resandet och dessutom frigöra kapacitet från de banor som finns nu och som kan användas till ökad regional trafik samt mer godstransporter. Byggande av höghastighetsbanor är århundrandets järnvägsinvestering. Det bryter trenden av decennier med alldeles för stora investeringar i väg och flyg på järnvägens bekostnad. Äntligen kan den trenden brytas och Sverige kan, precis som så många andra länder, investera i ny modern järnväg.

Trafikverket har föreslagit att höghastighetsbanorna ska förses med stationer utanför centrum. Vad tycker ni om det?
Det har vi motsatt oss med kraft. Vi vill att de nya stambanorna ska bidra till utvecklandet av alla städer som finns längs med sträckningarna. Då är det viktigt att stationerna finns centralt placerade.

Varför inte bygga magnettåg eller hyperloop istället?
Nej, vi vill bygga järnväg som är kompatibel med resten av vårt järnvägssystem och kan kopplas samman med det på olika sätt. Magnettåg och hyperloop är för oprövat för svenska förhållanden och skulle riskera både kostnadsökningar, förseningar i bygget och innebära ett helt eget system frånkopplat från övrig svensk järnväg inklusive behöva egna bangårdar, depåer och så vidare.

Man har ju snackar om dessa snabbtåg jättelänge, men det blir aldrig nånting av. Något är skumt, tycker ni inte det?
Nej, men vi tycker att det är olyckligt att regeringen dragit frågan i långbänk. Vi har förhandlat om höghastighetsbanor ett flertal tillfällen med regeringen. För oss är det obegripligt att det ska ta så lång tid att komma till skott.

Måste allting gå så himla fort?
Ja, ska du resa från punkt A till punkt B tycker vi att det är bra om du kan göra det snabbt, bekvämt och klimatsmart. All internationell erfarenhet visar att går det att resa under tre timmar väljer människor det klimatsmarta tåget istället för flyget. Med höghastighetsbanorna kan en stor del av inrikesflyget avvecklas.

Är det inte bättre att satsa på elflygplan och/eller elvägar istället för höghastighetståg?
Det fina med järnvägen är att den redan är elektrifierad och drivs med förnybar energi. Det är vårt klimatsmartaste och effektivaste transportslag för längre transporter. Elflygplan ligger för långt fram i tiden innan det kan skalas upp i en större omfattning. Elvägar kan vara en god idé, men det löser inte problemet med trängsel och buller och innebär betydligt mer energiåtgång per transportkilometer – dessutom är produktionen av fordonsbatterier inte helt oproblematisk. Järnväg är under förutsebar framtid det energieffektivaste och renaste transportslaget.

Är det inte bättre att satsa på godstransporter på järnväg?
Höghastighetsbanorna skulle gynna godstransporter på järnväg enormt mycket eftersom vi frigör kapacitet genom att avlasta stambanorna genom nya banor. Mer gods kommer att kunna transporteras på de järnvägar som finns idag. Mer järnväg ger helt enkelt mer plats för alla typer av tågtrafik – både för resenärer och gods.