Hoppa till huvudinnehåll

Ideologiskolan

Socialistskolan, Feministskolan och Omställningsskolan (en kurs om den rödgröna samhällsomställning Vänsterpartiet vill se) ger fördjupad kunskap om Vänsterpartiets olika ideologiska grunder. Men varje kurs reder också ut hur de olika grunderna förhåller sig till varandra. Socialistskolan har just uppdaterats medan de andra två kurserna är under uppdatering.

Socialistskolan
Socialistskolan finns nu som en uppdaterad studiehandledning och studiecirkel/självstudiematerial. Som cirkel föreslås den hållas under sex träffar. Man kan också läsa materialet själv förstås.

Socialistskolan handlar om varför Vänsterpartiet är socialistiskt och om vad det innebär. Varför vi menar att ett socialistiskt perspektiv är en förutsättning för att samhället ska kunna använda den tekniska och ekonomiska utvecklingen till att skapa ett bra liv för alla människor i Sverige och i världen, samtidigt som vi löser klimat- och miljöproblemen.

Men det här studiematerialet handlar också om varför vi inte bara är socialister, utan även feminister, antirasister och internationalister, och har ett grundläggande ekologiskt förhållningssätt i vår analys av världen. Om hur och varför alla dessa frigörelsesträvanden hör samman och kan stärka varandra.

Socialistskolan fokuserar dock särskilt på hur kapitalismen och klassamhället fungerar, och visar hur de står i direkt motsättning till såväl jämlikhet som en fredligare och ekologiskt hållbar värld. Slutligen så konkretiserar vi vad en socialistisk utveckling innebär, hur mycket av det som människor tycker bäst om i samhället redan bygger på socialistiska idéer, och hur vi arbetar för att gå längre i samma riktning.

Här kan du ladda ned Socialistskolanhäftet för självstudier eller studiecirklar.

Här kan du ladda ned Socialistskolans studiehäfte, inkluderat studiehandledning.

Det går att få tag i tidigare versioner (från 2016) av feministskolan och omställningsskolan också, både för egna studier och i mån av tid för digitala distansföreläsningar. Kontakta [email protected] eller studieansvarig politisk sekreterare John Hörnquist på 070-2404997 för mer information om hur.