resurs

Partiskatten

Ett kort dokument som går igenom hur partiskatten i stadgarnas § 127 fungerar praktiskt. Släppt i oktober 2013, uppdaterat i december 2016. I dokumentet finns också kontrakt för de förtroendevalda som omfattas av stadgan.

”Partikongressen 2012 beslutade att förtydliga stadgarna när det gäller så kallad partiskatt för medlemmar som innehar politiska förtroendeuppdrag. Partiskatten är viktig av två skäl: För det första anser vi att folkets företrädare inte bör leva på en nivå som skiljer sig alltför mycket från medborgarna. För det andra är partiskatten en viktig inkomst för partiet som bidrar till att öka partiets självfinansiering.

Det som rör partiskatten finns att läsa i stadgarnas § 127 och i korthet innebär det att partiets förtroendevalda ska efterskänka alla inkomster från fasta arvoden över 5/8 basbelopp netto till partiet, samt att de som kandiderar till ett sådant uppdrag ska skriva ett kontrakt som förbinder dem att följa denna stadga.”

Ladda ner Partiskatten (pdf)
Ladda ner Partiskatten (doc)

Samlade organisationsdokument