Hoppa till huvudinnehåll

Partiskatten

Ett kort dokument som går igenom hur partiskatten i stadgarnas § 127 fungerar praktiskt. Släppt 2013, uppdaterat senast i februari 2022, justerat för korrfel i februari 2023. I dokumentet finns också kontrakt för de förtroendevalda som omfattas av stadgan.

“Partiskatten är viktig av två skäl: För det första anser vi att folkets företrädare inte bör leva på en nivå som skiljer sig alltför mycket från medborgarna. För det andra är partiskatten en viktig inkomst för partiet som bidrar till att öka partiets självfinansiering.”

Ladda ner Partiskatten (pdf)
Ladda ner Partiskatten (word)

Distrikt och partiföreningar som vill justera kontraktet för kommunala och regionala uppdrag kan använda den här mallen:
Ladda ner Lokala partiskattekontrakt (word)

Riktlinjerna för partiskatten preciseras i det här dokumentet från februari 2022:
Ladda ner Riktlinjer för partiskatten (pdf)

Samlade organisationsdokument