Hoppa till huvudinnehåll

Använd statens bank för att sänka boräntorna

Foto: Örjan Rodhe

Vänsterpartiet föreslår ett nytt uppdrag till statliga SBAB för att pressa storbankerna till lägre bolåneräntor. Så hjälper vi hushållen i krisen och bekämpar inflationen.

Många hushåll pressas hårt när bolåneräntorna skjuter uppåt. Samtidigt har de svenska storbankerna en väldigt hög avkastning jämfört med övriga Europa. På grund av dålig konkurrens kan de sätta bolåneräntorna långt över vad som är motiverat, på hushållens bekostnad. För en familj med ett bolån på 2 miljoner kronor kan Vänsterpartiets förslag ge sänkta bolånekostnader med cirka 10 000 kronor brutto per år.

Den inflationskris Sverige just nu genomlider drabbar hushållen hårt. Elpriserna har stigit med 21 procent på ett år, matpriserna med 19,6 procent och boendepriser med 18,3 procent. Bakom dessa kraftigt höjda priser finns, utöver Rysslands anfallskrig mot Ukraina och kvardröjande effekter av Covid-pandemin, en rad marknadsmisslyckande på centrala marknader som kontrolleras av få bolag och där konkurrensen satts ur spel.

I en kris, där vinsterna normalt sett bör falla, har företagen istället gjort rekordvinster. Det gäller elen där elbolagen och elnätsföretagen gör stora övervinster, det gäller matvarujättarna med sina rekordvinster, och det gäller bankerna, vars vinster pressar upp boendekostnaderna för vanliga svenskar. De svenska storbankerna har idag en avksastning på eget kapital på runt 12%, jämfört med 6–7% för banker i övriga EU.

För att råda bot på detta föreslår Vänsterpartiet idag att den statliga banken SBAB ges i uppgift att pressa bolåneräntorna. Detta kan uppnås genom att avkastningskravet sänks från tio till fem procent, utöver statsobligationsräntan. Det vill säga: till samma nivå som gällde under perioden fram till 2013.

Under perioden 2006–2011 var bolånemarginalen – det vill säga skillnaden mellan den ränta som bankerna tar ut av låntagaren och den ränta som de i sin tur betalar för att låna upp pengar – 0,3 till 0,6%. Efter att den borgerliga regeringen med Anders Borg i spetsen höjt avkastningskravet på SBAB mer än fördubblades den, till i genomsnitt 1,4% för perioden 2012-2022.

Den här åtgärden är enkel att genomföra – det enda som krävs är ett regeringsbeslut. Med ett penndrag skulle regeringen kunna skapa förutsättningarna för att normalisera bankvinsterna när det gäller bolån, ge hushållen ett välbehövligt tillskott i hushållskassan och dämpa inflationen. Det enda som krävs är att våga stå upp emot finansiella sektorn, och ställa sig på medborgarnas sida.

Vänsterpartiet föreslår därför:

  • Ändra omedelbart SBAB:s uppdrag till att genom en effektiv verksamhet bidra till mångfald, konkurrens och prispress på marknaden för bolån.
  • Sänk redan innevarande år SBAB:s avkastningskrav till det som gällde 2012, femårig statsobligationsränta plus fem procentenheter.
  • Tillsätt en utredning med uppdraget att se över om den risk SBAB utlåning innebär verkligen speglar långsiktig avkastning i linje med börsen, eller om avkastningskravet ska sänkas ytterligare.

Här finns ytterligare underlag och bakgrund till förslaget (pdf)

Stärk oppositionen – ge en gåva till Vänsterpartiet