Hoppa till huvudinnehåll

Välfärden

Att välfärden fungerar är en förutsättning för många människors frihet. Det ska gå att lita på att ditt barn möter trygghet i skolan, att dina föräldrar får värme och omsorg på äldreboendet och på att du får bästa möjliga vård när du mår dåligt.

Därför vill Vänsterpartiet satsa mer pengar på välfärden istället för att sänka skatten för de som redan tjänar mest. Och därför vill vi också att välfärden inte ska styras av vinstjakt.

Generell välfärd omfattar alla som är i behov av den, oavsett hur stor plånbok man har. Den generella välfärden innebär en solidarisk omfördelning av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män, mellan lågavlönade och högavlönade, mellan olika perioder i våra liv och mellan friska och sjuka. Vänsterpartiets utgångspunkt är väldigt enkel: välfärden är till för oss alla – inte för att ge vinst åt bolagens ägare.

Vänsterpartiet har varit med och byggt upp den svenska välfärdsstaten. Exempel på reformer vi fått igenom i tidigare budgetförhandlingar med regeringen är avgiftsfri simskola för sexåringar, ett dubblerat tandvårdsbidrag, betalda arbetskläder för anställda inom hemtjänsten och äldreomsorgen, glasögonbidrag till alla barn, kostnadsfri medicin för barn och avgiftsfri kollektivtrafik för unga på sommarlovet.

Idag ser vi att delar av den inte håller måttet. Alltför många människor får inte den hjälp de behöver från samhället när de är i en svår situation. Sjukvården lider av långa köer och brist på vårdplatser, skolan har svårt att ge tillräcklig kunskap till alla elever och socialtjänst och psykiatri är överbelastade. Många omfattas heller inte längre av socialförsäkringssystemen. Så ska det inte vara.

Välfärden står nu inför stora utmaningar. Inte minst handlar det om att kommuner och regioner står inför ett mycket stort rekryteringsbehov. För att kommunsektorn ska lyckas med sin personalförsörjning krävs både stora utbildningssatsningar och betydande ansträngningar för att öka välfärdssektorns attraktivitet. Centralt i detta sammanhang är högre löner, ökad personaltäthet och förbättrad arbetsmiljö. Den demografiska utvecklingen, där andelen äldre ökar, innebär samtidigt att kommuner och regioner står inför stora resursbehov de närmaste åren.

I takt med att Sveriges befolkning blir både större och äldre så ökar kostnaderna för välfärden. Att avsätta samma resurser är alltså liktydigt med stora nedskärningar. Därför har Vänsterpartiet föreslagit att statsbidragen till välfärden indexeras så att de följer demografin och prisutvecklingen. Vi föreslår också ambitionshöjningar med stora satsningar på välfärden för att höja personaltätheten, förbättra arbetsmiljön och möjliggöra generella löneökningar. Det gör välfärdsyrkena mer attraktiva och hjälper till att säkra en långsiktig personaltillgång.

I Vänsterpartiets budgetmotion redovisar vi ett samlat paket för att stärka välfärden.
Utöver regeringens 6 miljarder kronor tillför vi kommunsektorn 24 miljarder kronor i generella statsbidrag för 2023. Vi ser också att det finns stora eftersatta investeringsbehov i kommuner och regioner. Därför föreslår vi att ett särskilt investeringsstöd för samhällsfastigheter införs. För att mindre kommuner ska kunna erbjuda en välfärd på lika villkor föreslår vi också ett särskilt stöd till mindre kommuner för att dessa ska kunna jämna ut de stora regionala skillnaderna i kommunalskatt. Utöver dessa stora reformer föreslår Vänsterpartiet också en rad riktade satsningar inom bl.a. psykiatrin, kompetensutveckling i äldreomsorgen, skolan och förskolan.